Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương biểu dương cán bộ tiêu biểu

20/09/2015 - 02:58

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai, đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được đồng tình hưởng ứng. Trên cơ sở này, MTTQ VN các cấp tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua tuyên truyền, vận động, MTTQ VN các cấp tỉnh Bình Dương đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân trong việc tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền, vật tư... với hơn 264,3 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, đồng thời hiến đất, hoa màu, tài sản, công trình... với giá trị trên 36 tỷ đồng để chung sức xây dựng nông thôn mới và hơn 142,5 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa ở địa bàn dân cư... Tỷ lệ “Gia đình văn hóa”; khu phố, ấp đạt danh hiệu “Khu phố, ấp văn hóa”, khu nhà trọ văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị tăng lên hàng năm. Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp trên 85 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh; hỗ trợ con em hộ nghèo đi học; thăm tặng quà tết cho người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo... Các hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hàng năm, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa. Với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo sức lan tỏa và tác động tích cực đến đời sống xã hội. Từ đó, làm thay đổi thái độ hành vi mua sắm, ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt. Cuộc vận động đã thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng nội địa, giảm nhập khẩu hàng hóa, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm và nền kinh tế trong nước còn gặp không ít khó khăn... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành, ghi nhận và biểu dương những thành tích của hệ thống MTTQ, của các cán bộ Mặt trận tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của địa phương. Để phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ VN tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển, thực sự đổi mới về nội dung và hình thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành đề nghị MTTQVN các cấp trong tỉnh cần chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Đồng thời, MTTQVN các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân về thi đua phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; thi đua xóa đói, giảm nghèo; vươn lên thoát nghèo bền vững; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; thi đua đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 03 tập thể và 93 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. 

Khánh Phong

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN