Mặt trận Tổ quốc với các cuộc vận động

26/08/2015 - 08:04

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm hưởng ứng tạo sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 6 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được lồng ghép hài hòa với các CVĐ, các phong trào thi đua như: Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…đã nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả của phong trào. Báo cáo tại hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền vận động của MTTQ các cấp thời gian qua đã giúp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và thực hiện có hiệu quả. Năm 2014, tỉnh Bình Dương có 225.198 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,55%; có 432 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 73,72%. Đây là những kết quả từ sự nỗ lực lớn của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động các cấp. Trong những tháng đầu năm 2015, Ban Công tác Mặt trận ở các khu, ấp tiếp tục vận động các hộ dân đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình văn hóa năm 2015 và đến nay cơ bản đã hoàn thành. Toàn tỉnh hiện có 247.176 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, 586 khu, phố ấp đăng ký thực khu dân cư văn hóa (tỷ lệ 100%), 12.309/19.029 khu nhà trọ đăng ký khu nhà trọ văn hóa (đạt tỷ lệ 64,68%), 45/48 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ 93,75% và 43/43 phường, thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%. Không còn là hình thức, CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở Bình Dương đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. CVĐ còn giúp giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự tại các địa phương, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đề ra, MTTQ các cấp đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, mà nội dung là sự tiếp tục và mở rộng các chương trình xóa đói, giảm nghèo, kể cả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cấp ủy Ðảng và chính quyền, các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, xem đây là nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, của ngành, đơn vị mình. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh CVĐ ngày  vì người nghèo để các hoạt động vì người nghèo thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên. Tính riêng đầu năm 2015 Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 7,5 tỷ đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh thu được hơn 5,4 tỷ đồng. Bằng sự giúp đỡ thiết thực từ Quỹ vì người nghèo  các cấp, nhiều hộ gia đình nghèo ở Bình Dương đã vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên trở thành hộ khá. Bên cạnh đó, Ban vận động các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Thành lập các CLB hội viên, đoàn viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, tổ nhóm vay vốn; CLB chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất…; lồng ghép cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, xã và các chương trình, dự án khác của từng tổ chức.
Ngoài hỗ trợ hộ nghèo trong tỉnh, Quỹ vì người nghèo tỉnh còn hỗ trợ hộ nghèo ở các tỉnh bạn như: hỗ trợ tỉnh Bình Phước 300 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà Đại Đoàn kết; vận động Tổng Công ty Becamex tặng xe cứu thương và 300 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; hỗ trợ 5 tỷ đồng để thực hiện 03 công trình giao thông nông thôn tại huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát,...
Tiếp tục thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với ngành Lao động- Thương binh & Xã hội cùng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh tổ chức làm tốt công tác khảo sát gia đình có công. Kết quả hiện còn 118 trường hợp chưa kê khai xác nhận là người có công.
Cùng với 2 cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc trên, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát động thời gian qua đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện. Điều này không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm sản xuất trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bản sắc văn hoá, truyền thống lao động của người Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Ngay từ khi có Thông báo của Bộ Chính trị và Thông tri của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo tỉnh do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban. Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông…tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt là tuyên truyền về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả các mặt hàng, sản phẩm do các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam sản xuất liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân.
Sau hơn 5 năm thực hiện cuộc vận động, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức các hội chợ, mở hội nghị tuyên truyền phương pháp sử dụng, quảng bá sản phẩm; ký kết các hợp đồng kinh tế... Riêng Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh đã tổ chức  30 hội chợ hàng Việt về nông thôn, với hơn 4.000 gian hàng, thu hút gần 200.000 lượt người đến tham quan và mua sắm tại các hội chợ. Trong năm 2015, MTTQ tỉnh  đã tổng kết 5 năm thực hiện CVĐ; tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của các thành viên về dự thảo Chương trình hành động thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành theo kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư,…
Có thể nói việc triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động thời gian qua của MTTQ các cấp đã góp phần rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương.

Thanh Bình
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN