MTTQVN luôn được nhân dân tin yêu

30/11/2015 - 09:50

 

UBND tỉnh BD tặng Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Nhiều phong trào rất hiệu quả

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp MTTQVN tỉnh Bình Dương phát động không ngừng đổi mới về nội dung, đa dạng hình thức, phát huy rất hiệu quả sức mạnh của toàn dân.

Đơn cử như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) và nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm năm qua, các tấng lớp nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 264 tỷ đồng để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; trên 36 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới và hơn 142 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi xã hội và thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có sức lan tỏa và tác động tích cực đến đời sống xã hội, qua đó giúp người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.

Nhiều tấm gương điển hình

MTTQVN tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bà Hoàng Thị Tiến, Chủ tịch MTTQVN xã Tân Long (huyện Phú Giáo) là một trong những cán bộ Mặt trận điển hình, luôn đi đầu, nêu gương để mọi người làm theo. 5 năm qua, xã Tân Long đạt được nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng thuận hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... Đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia và đóng góp. Năm 2015, bà Tiến đã được Trung ương MTTQVN tặng bằng khen.

Ông Chu Văn Đông, Chủ tịch UB MTTQ VN xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên cũng là một cán bộ Mặt trận điển hình. Ông Đông nói: Để người dân tích cực tham gia vào các cuộc vận động, phong trào, trước tiên cán bộ phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, biết người dân cần gì. Muốn vậy, ngoài việc thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với dân thì người cán bộ Mặt trận phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Thời gian qua MTTQ VN xã Tân Lập đã góp phần tích cực trong công tác xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải thành những mâu thuẫn trong nhân dân, không có khiếu kiện vượt cấp... 5 năm qua, xã đã vận động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân xây dựng được 25 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương và xóa hoàn toàn nhà tạm trên địa bàn. Mặt khác, xã còn xây dựng được Quỹ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp các hộ dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội... giúp cho đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, không còn hộ đói, xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Nhị phát biểu: Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN phát động, tổ chức đã cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên động lực mới để xây dựng lòng tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức Mặt trận ngày càng gần gũi với nhân dân, huy động được sức dân, giúp cho đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Quỳnh Thanh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN