Năm 2015: Sẽ chi hơn 6,1 tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn

15/04/2015 - 09:54


Sơn mài Tương Bình Hiệp là một trong những làng nghề truyền thống ở Bình Dương
 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tỉnh Bình Dương năm 2015. Theo đó, năm 2015 sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 2.540 người là LĐNT thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi học nghề gồm: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác... Những ngành nghề đào tạo phù hợp với LĐNT, khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống trong nông nghiệp, nghề phục vụ doanh nghiệp, trang trại và các công trình dân dụng. Đề án này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Kinh phí thực hiện đề án hơn 6,1 tỷ đồng.

T.T
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN