Năm 2018, Hội Khuyến học TX Thuận An hỗ trợ học sinh nghèo trên 1,8 tỷ đồng

14/03/2019 - 08:38

(LĐBD) - Ngày 13-3, Hội Khuyến học Thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng khuyến học năm 2019. Năm 2019 TX Thuận An phấn đếu đạt 9% hội viên khuyến học/tổng dân số; trên 75% số gia đình được công nhận gia đình học tập..

 Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, PCT UBND Thị xã khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2018

Đến nay trên 30 ngàn gia đình tại TX được công nhận gia đình học tập, đạt gần 76%; 100% cấp khu phố đạt cộng đồng học tập; gần 79% đạt đơn vị học tập.

 Khen thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2018

Đặc biệt, các xã, phường, chi hội các trường học, ấp, khu phố đã thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục đạt trên 3 tỷ 780 triệu đồng.

Hội Khuyến học thị xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp tặng học sinh với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

TX Thuận An phấn đấu năm 2019 đạt 9% hội viên khuyến học/tổng dân số; trên 75% số gia đình được công nhận gia đình học tập; đạt 100%  cộng đồng học tập ở các ấp, khu phố, đạt 80% đơn vị học tập; đạt 100% cộng đồng học tập cấp xã....

Phấn đấu xây dựng Quỹ khuyến học lớn mạnh để hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh bị khó khăn, tàn tật…

VĂN TIẾN – MINH TRÍ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN