Năm 2018: Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước dưới 3,7% GDP

01/01/2018 - 19:01

Những giải pháp tập trung nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng như cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện năng suất lao động, tinh gọn bộ máy… cũng đã được Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2018.

Cải cách thủ tục hành chính, tinh giảm bộ máy sẽ là trọng tâm thực hiện của Chính phủ trong năm 2018. Ảnh: Tuoitre.vn

Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết  01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đề ra phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".

Theo đó, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2018 là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Tiết kiệm khoản chi, cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ; phấn đấu giảm lãi suất cho vay, mở rộng tín dụng tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên…

Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. 

Đặc biệt là triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm ôtô công và trang thiết bị đắt tiền; 

Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài... nhằm kiểm soát bội chi ở mức 3,7% GDP.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch... giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. 

Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng, không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược, bao gồm: hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật; hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục, để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở xây dựng quy hoạch về kết cấu hạ tầng, xây dựng các đô thị, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đối tác công tư.

Chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư, khẩn trương rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên,…

Nâng chất lượng tăng trưởng

Nghị quyết nêu rõ, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đầu tư công, thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đổi mới nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập,

Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. 

Chú trọng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giải quyết các khó khăn, đặc biệt là trong tiếp cận nguồn vốn.

Gắn với đó là việc tập trung nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Theo /BáoTuổi trẻ.com.vn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN