Năm 2019, Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD

15/01/2020 - 13:26

(LĐBD) - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019. Năm qua, Cty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, tiền lương bình quân NLĐ đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng, vượt 119% KH.

 Cty Cao su Dầu Tiếng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ cho công nhân

Vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Năm 2019, Công ty Cao su Dầu Tiếng tiếp tục gặp nhiều khó khăn như giá bán mủ cao su vẫn thấp kéo dài, việc tiết giảm đầu tư thâm canh trong nhiều năm làm giảm năng lực của vườn cây; thời tiết không thuận lợi; thiếu lao động cục bộ ở một số đơn vị.... Trước những khó khăn trên, Công ty đã tiếp tục tiết kiệm, giảm đầu tư các công trình chưa cần thiết; sắp xếp lao động, điều chỉnh nhịp độ cạo kịp thời; tinh gọn bộ máy tổ chức quản lý, sáp nhập, đổi tên, thành lập đơn vị mới....

Năm 2019, Công ty đạt tổng doanh thu 2.063,79 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su: 1.485,92 tỷ đồng (trong đó kim ngạch xuất khẩu là 44,09 triệu USD). Đạt giá bán bình quân: 34,50 triệu đồng/tấn. Tổng lợi nhuận trước thuế: 631,48 tỷ đồng. Nộp ngân sách: 188,17 tỷ đồng. Nộp Tập đoàn CNCS Việt Nam 449,37 tỷ đồng. Cụ thể, Cty khai thác được 28.152 tấn mủ quy khô, đạt 102,22% kế hoạch. Năng suất sản lượng đạt bình quân 1.94 tấn/ha (Riêng Nông trường An Lập, Minh Hòa đạt năng suất trên 2,00 tấn/ha). Chế biến được 42.903,65 tấn sản phẩm, đạt 108,34% kế hoạch; tiêu thụ được 43.070,38 tấn, đạt 108,76% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu được 28.814,79 tấn,  đạt 100,40% kế hoạch.

Về xây dựng cơ bản, do tiết kiệm, giảm giá thành, giãn, giảm đầu tư nên chỉ tập trung đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ cho sản xuất và các công trình thiết yếu với tổng giá trị 89,98 tỷ đồng, đạt 61,36% kế hoạch. Chất thải rắn và chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đúng quy định của Nhà nước, hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa và các nhà máy chế biến tiếp tục vận hành không sử dụng hóa chất, hoạt động ổn định, đạt tiêu chuẩn quy định.

Lãnh đạo Cty thường xuyên ra vườn cây động viên công nhân thi đua sản xuất

Hiện Cty có tổng diện tích đất quản lý là 27.920,25 ha, trong đó phi nông nghiệp là 138,71 ha; đất nông nghiệp là 27.781,54 ha, trong đó diện tích trồng cây cao su: 24.554,54 ha (vườn cây kinh doanh: 14.538,62 ha, KTCB: 9.258,89 ha, tái canh: 752,51 ha, vườn nhân: 4,52 ha). Diện tích quy hoạch trồng cây khác, mục đích khác: 3.227,00 ha. Năm 2019, Cty tái canh tổng diện tích 752,51ha, bảo đảm cơ cấu giống trồng theo quy định của Tập đoàn, trồng đúng thời vụ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây ổn định, phát triển tốt. Công ty tiếp tục duy trì công tác trồng xen nhằm giảm chi phí suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất với tổng diện tích 2.962,54 ha (cây dài ngày 631,52 ha, cây ngắn ngày 2.331,02 ha). Tổng giá trị thu từ xen canh là 2,66 tỷ đồng.

 Bón phân bằng cơ giới cũng là một cách mà Cty áp dụng nhằm giảm chi phí, tăng năng suất

Công ty phát triển dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các nông trường Thanh An, Minh Tân, Long Hòa với tổng diện tích 2.121,96 ha và đã được Tập đoàn CNCSVN thỏa thuận chủ trương thực hiện. Trong đó: Liên doanh thí điểm trồng chuối cấy mô với Công ty CP Nông nghiệp U&I tại Nông trường Thanh An với diện tích 117,08 ha, hiện Dự án đang hoạt động và kinh doanh theo kế hoạch, bước đầu có hiệu quả khi doanh thu ước thực hiện năm 2019 khoảng 75,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước thực hiện khoảng 5,5 tỷ đồng.  Công ty đang hoàn thành các bước cơ bản thực hiện dự án hợp tác đầu tư trồng chuối cấy mô và cây có múi, với tổng diện tích 2.004,88 ha còn lại. Trong năm, Cty đã góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết với tổng số tiền là 22,46 tỷ đồng, lũy kế đã thực hiện đầu tư 1.464,40 tỷ đồng.

Công ty đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhận Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thuộc top 100 doanh nghiệp bền vững. Cty đã được tổ chức GFA cấp chứng chỉ hệ thống Quản lý rừng bền vững (Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS ST1003:2019)  bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/12/2019‑ 29/12/2024. Cty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017.

 Năm 2019, thời tiết tiếp tục bất lợi

Chăm lo tốt đời sống NLĐ

Hiện Cty có tổng số lao động 5.190 người (2.332 nữ). Tiền lương bình quân: 7,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 119% chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019 đã đề ra (KH 6,0 triệu đồng/người/tháng), tăng  9% so với năm 2018. Tiền truy lương, thưởng cuối năm bình quân 14 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2018. Công ty đã nộp BHXH, BHYT, BHTN 127,8 tỷ đồng; chi trả 14,2 tỷ đồng cho 19.422 lượt CNLĐ nghỉ chế độ BHXH; giải quyết 34,3 tỷ đồng tiền ăn giữa ca.

Các cơ sở trong công ty đã tổ chức thăm hỏi 7.610 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 1,52 tỷ đồng; xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho 04 hộ gia đình công nhân với số tiền 155 triệu đồng. Giải quyết cho 77 hộ công nhân làm nhà trả góp với số tiền là 1,985 tỷ đồng. Tổ chức cho 586 CBCN tham quan du lịch với kinh phí trên 5,2 tỷ đồng. Các đơn vị cơ sở đã tổ chức cho 1.791 CBCN tham quan du lịch với số tiền 2,38 tỷ đồng.

Cty đã chi  21,6 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và trang cấp 5,6 tỷ đồng hàng phòng hộ lao động cho công nhân; tổ chức khám quản lý sức khỏe định kỳ 9.910 lượt CBCN với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng. Hệ thống y tế các đơn vị sơ sở trong Công ty hoạt động theo mô hình y tế cơ quan, Bệnh viện đa khoa Công ty đang chuyển dần sang mô hình hoạt động tự chủ, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho CBCN, nhân dân trên địa bàn. Trong năm, Công ty đã chi 546,84 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho hoạt động y tế. Các hoạt động VHVN-TDTT được duy trì phục vụ tốt đời sống tinh thần CBCN. Tổng kinh phí chi cho công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động phong trào năm 2019 trên 7,61 tỷ đồng (trong đó quỹ phúc lợi: 2,48 tỷ đồng, kinh phí công đoàn: 5,13 tỷ đồng).

Công ty đã chi kinh phí 4,92 tỷ đồng để tổ chức nhiều hoạt động xã hội như họp mặt cán bộ hưu trí; thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách, gia đình công nhân và nhân dân nghèo trên địa bàn trong dịp Lễ, Tết, hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn... Ngoài ra Công ty đã chi hỗ trợ 4,26 tỷ đồng góp phần làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, xã hội của địa phương trong và ngoài tỉnh.

 Giá bán mủ sao su năm 2019 vẫn thấp

 Công ty Cao su Dầu Tiếng đã được tặng Cờ thi đua của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước, Cờ thi đua của Bộ NN& PTNT, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương; có 01 tập thể và 04 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 tập thể và 30 cá nhân được Bằng khen của Bộ NN& PTNT; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 01 tập thể và 02 cá nhân được Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; 08 tập thể, 107 cá nhân được Bằng khen và 36 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc cấp Tập đoàn.

Năm 2020, Cty Cao su Dầu Tiếng phấn đấu khai thác: 28.500 tấn mủ cao su, năng suất bình quân 1,93 tấn/ha. Tiêu thụ: 41.220 tấn. Trong đó xuất khẩu: 28.840 tấnTổng doanh thu: 2.089 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su: 1.384 tỷ đồng. Đạt lợi nhuận từ 2 triệu đồng/tấn trở lên. Nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác đầy đủ. Phấn đấu tiền lương bình quân của NLĐ đạt từ 6,5 triệu đồng/người/tháng trở lên, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Phạm Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN