Năm 2021: Những điều cần biết về điểm mới chính sách Bảo hiểm y tế

24/12/2020 - 08:08

Năm 2021 tới đây, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm y tế sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia.

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới.

Được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trái tuyến tỉnh

Theo Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, từ năm 2021, người có thẻ Bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến với tỷ lệ như sau:

Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán là 60%);

Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, từ ngày 1.1.2021, người dân có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Điều chỉnh đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Nội dung này được đề cập tại Luật Cư trú 2020, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Theo đó, Khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú sửa đổi khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2013, 2014, 2015 và 2018) như sau:

Hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trong khi đó, hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay bao gồm toàn bộ người có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú.

Có thể thấy, đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1.7.2021 là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì có tên cùng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như hiện nay.

Tiện ích sử dụng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới

Căn cứ Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1.4.2021. Tuy nhiên, thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp còn thời hạn sử dụng trước ngày này thì người dân tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới được đánh giá là có nhiều ưu điểm so với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế giấy đã sử dụng hiện nay. Cụ thể:

Kích thước nhỏ hơn, được ép plastic sau khi in để người dân dễ dàng đem theo cũng như bảo quản;

Mã số thẻ ngắn gọn với 10 ký tự (thẻ Bảo hiểm y tế hiện nay là 14 chữ số) giúp thực hiện các thủ tục nhanh chóng;

Thêm thông tin nơi cấp, nơi đổi thẻ để người dân tiết kiệm thời gian tìm kiếm nơi cấp, đổi thẻ;

Bỏ thông tin về địa chỉ cư trú trên thẻ Bảo hiểm y tế, thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi không còn ghi tên cha, mẹ…

Mặt sau của thẻ mới bổ sung hướng dẫn tra cứu thông tin về thẻ, kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh, tổng đài tư vấn giải đáp thắc mắc…

ANH THƯ

https://laodong.vn/cong-doan/nam-2021-nhung-dieu-can-biet-ve-diem-moi-chinh-sach-bao-hiem-y-te-864539.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN