Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho NLĐ 

15/10/2017 - 08:15

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: T.N

Sáng 13.10, ngày làm việc thứ hai tại LĐLĐ tỉnh Hải Dương về công tác Cải cách hành chính (CCHC), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - thành viên Ban CCHC của Chính phủ Trần Thanh Hải đề nghị LĐLĐ tỉnh Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Nỗ lực cải cách hành chính

Theo ông Trần Văn Cương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã; CĐ ngành, CĐ KCN và các đơn vị sự nghiệp CĐ tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp CĐ, cải thiện mức độ hài lòng của đoàn viên và NLĐ.

Các cấp CĐ trong tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến, đóng góp xây dựng, sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ. Tham gia hội thảo tại các dự án do Tổng LĐLĐVN, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Viện FES tổ chức, nhằm hoàn thiện dự thảo và sửa đổi bổ sung pháp luật lao động, Luật Công đoàn. Chủ trì xây dựng nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh như đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực kinh tế ngoài quốc doanh”, “thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của CĐCS trong công tác ATVSLĐ tại các DN”…

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH. Chủ động tham gia với Ban Đổi mới và phát triển DN đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường giám sát quá trình cổ phần hóa DN bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN và NLĐ.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa được LĐLĐ tỉnh Hải Dương thực hiện hết sức hiệu quả trong thời gian qua là cải cách thủ tục hành chính. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ khắc phục nhanh chóng tình trạng quan liêu, giấy tờ, chỉ đạo chồng chéo, gây khó khăn cho cơ sở. Đồng thời công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp đón, phục vụ đoàn viên, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. LĐLĐ tỉnh cũng rà soát, tổ chức sắp xếp lại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn các cấp.

Không ngừng nâng cao chất lượng

Tiếp nối nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2017-2020, LĐLĐ tỉnh Hải Dương sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến phương pháp, quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính; chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên và NLĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Hải Dương trong công tác CCHC thời gian qua và nhấn mạnh, LĐLĐ Hải Dương đã làm rất tốt công tác phát triển đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, tạo điều kiện tốt nhất cho CĐCS thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện CCHC và yêu cầu các cấp CĐ “chủ động, chắc chắn” nắm vững tình hình cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác lưu trữ về hồ sơ, giấy tờ; quản lý tốt cán bộ CĐ; tránh chồng chéo trong công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ. Đồng chí đề nghị, LĐLĐ tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đoàn kết, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, phát triển đoàn viên, cải tiến phương pháp, cách làm, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách và xác định rõ mấu chốt, cốt lõi của mọi nhiệm vụ là phục vụ đoàn viên, NLĐ.

TIẾN NGUYỄN/laodong.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN