Nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động công đoàn và phong trào công nhân đến NLĐ

31/07/2014 - 00:00

 

  Chương trình phối hợp giữa 2 thức, phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước; tăng thêm sự hiểu biết của bạn đọc trong tỉnh và cả nước đối với phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Dương.

  Để thực hiện chương trình ký kết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và triển khai các cấp CĐ trong tỉnh đặt mua và tìm hiểu hoạt động Công đoàn nhằm tuyên truyền, thông tin phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ tới cán bộ, ĐVCĐ và CNLĐ. Theo đó mỗi CĐCS phải mua ít nhất một tờ Báo Lao động và Tạp chí Lao động Bình Dương trên kỳ phát hành. Với 2.676 CĐCS, trong đó có gần 2.000 CĐCS ngoài quốc doanh phấn đấu đến hết năm 2014 sẽ có 50% CĐCS có Báo Lao động và Tạp chí Lao động Bình Dương; đến năm 2016 có 90% CĐCS khối cơ quan, đơn vị Nhà nước và 70% CĐCS ngoài quốc doanh được trang cấp báo, tạp chí. Đến năm 2018 đạt 100% tổng số CĐCS trong tỉnh Bình Dương được cấp hai loại hình báo chí nói trên, đồng thời Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS phải thực hiện nghiêm chỉ đạo này của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Bởi mua Báo Lao động và Tạp chí Lao động Bình Dương là trách nhiệm của CĐCS để cho ĐVCĐ, CNLĐ đọc nhằm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho họ. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh nếu trường hợp ở CĐ nào không thực hiện tốt lộ trình này sẽ bị đánh giá để xếp loại thi đua.

  Tổng Biên tập Báo Lao động Trần Duy Phương khẳng định sẽ tiếp tục cử cán bộ, phóng viên phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương phản ánh kịp thời các hoạt động CĐ, phong trào CNVCLĐ và triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động tại tỉnh Bình Dương; xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại Bình Dương...

  Dịp này, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động tặng 500 triệu đồng và Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tặng 700 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương để xây nhà trẻ cho con CNLĐ.


NAM KHÁNH 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN