Nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho người làm báo

12/06/2014 - 00:00

Trong thời gian 1 tuần (từ ngày 2 đến 6/6/2014), các học viên đã được truyền đạt 3 văn bản pháp quy của Quốc hội, Nhà nước và Tỉnh ủy Bình Dương, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nghiên cứu các chuyên đề chính gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; Chuyên đề quản lý chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được học tập chuyên đề bổ trợ nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự, an ninh quốc gia, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên. Song song với các buổi học lý thuyết, học viên được thảo luận theo tổ và viết bài thu hoạch.

Học viên được trao giấy chứng nhận

“Với các nội dung chuyên đề được giới thiệu, đặc biệt chuyên đề Quản lý chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong tình hình mới, nội dung này được thảo luận gắn với kiểm tra nhận thức. Học viên phải nắm chắc nội dung, đồng thời phân tích làm rõ thêm một số vấn đề có liên hệ với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Trong đó có nhiều ý kiến đã bày tỏ sự quan tâm, kiến nghị, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới sát với đặc điểm nhiệm vụ của ngành và thực tế trên địa bàn tỉnh hiện nay”.
Phó Hiệu trưởng trường Quân sự Bình Dương Nguyễn Tấn Hùm nhận định. Các phóng viên tham gia lớp học chia sẻ, những kiến thức về quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nội dung về chủ trương, quan điểm, biện pháp của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và biển đảo, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng và an ninh. Đặc biệt là một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh, chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế- xã hội trong tình hình mới trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Với những kiến thức được học là cơ sở để nâng cao nhận thức, đồng thời vận dụng tốt vào công việc góp phần vào công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về chủ trương, quan điểm, biện pháp của Đảng, Nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và biển đảo.
Sau một tuần học tập, kết quả 80 học viên đều đạt thành tích khá giỏi.
 

QUỲNH THANH
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN