Nâng cao số lượng và chất lượng hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc giải pháp từ Công đoàn các KCN Bình Dương

02/04/2015 - 08:19

Từ một tình huống cụ thể
Tình huống giả định được đưa ra đó là trong thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của một doanh nghiệp có quy định “Mỗi năm công ty tổ chức tham quan, du lịch 1 lần cho NLĐ và kinh phí do công ty đài thọ 100%. Tuy nhiên do năm vừa qua, kết quả sản xuất kinh doanh không được tốt nên công ty không tổ chức đi tham quan du lịch nhưng không có bất kỳ thông tin giải thích nào cho NLĐ, tạo tâm lý không thoải mái trong tập thể CNLĐ. Bằng kỹ năng và kiến thức đã được tập huấn, cán bộ CĐCS sẽ phải vận dụng những quy định của pháp luật và kỹ năng đối thoại để giải quyết vấn đề trên một cách hợp lý”.
Đây là một trong rất nhiều trường hợp đã xảy ra thực tế tại một số doanh nghiệp thời gian qua. Vấn đề đặt ra là CĐCS– cầu nối giữa NSDLĐ và NLĐ phải kiến nghị để công ty thực hiện đúng thỏa ước đã ký kết.

Trước khi tổ chức đối thoại, Công đoàn các KCN Bình Dương cũng đã trang bị cho cán bộ CĐCS về kiến thức, quy trình, kỹ năng đối thoại và những quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Hướng dẫn số: 1755/HD-TLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Những “vai diễn” là cán bộ CĐCS trong tình huống trên đã đưa ra nhiều lập luận, ý kiến khẳng định việc tổ chức tham quan du lịch cho NLĐ đã được quy định rõ trong TƯLĐTT, và trong năm qua, NLĐ cũng đã nỗ lực lao động sản xuất…Vì vậy, để khích lệ tinh thần cho NLĐ, CĐCS cũng đề nghị NSDLĐ cần thực hiện theo đúng TƯLĐTT. Cũng tại cuộc đối thoại giả định này, NSDLĐ đưa ra nhiều lý do để chứng minh cho kết quả sản xuất kinh doanh không thuận lợi như giá cả đầu vào tăng, doanh thu không đạt, năng suất lao động thấp… nên không tổ chức cho NLĐ đi tham quan du lịch như đã hứa. Sau khi đối thoại, bằng những kỹ năng vừa mềm dẻo, vừa cương quyết của cán bộ CĐCS nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trên tinh thần chia sẻ cùng doanh nghiệp, cả hai bên đã đi đến thống nhất sẽ nghiên cứu dù không thể tổ chức tham quan du lịch nhưng cũng sẽ vận dụng các hình thức khác như tổ chức tặng quà cho NLĐ…
Những kinh nghiệm
Theo nhận định của đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCN Bình Dương thì tình huống giả định được đưa ra cho cán bộ CĐCS và NSDLĐ bàn bạc đạt yêu cầu của một cuộc đối thoại. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì CĐCS cần vận dụng những kỹ năng để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ không cứng nhắc mà có thể linh hoạt để tìm ra giải pháp có lợi cho NLĐ.
Với phương pháp tập huấn mới, cán bộ CĐCS đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp của từng đơn vị. Theo đại diện của các cán bộ CĐCS tham gia buổi tập huấn như CĐCS Công ty Phúc Thắng, Latitude Tree, Scancom…thì việc đối thoại tổ chức hội nghị NLĐ được một số đơn vị tổ chức. Yếu tố thuận lợi là các chế độ chính sách dành cho NLĐ được doanh nghiệp thực hiện khá đầy đủ nên khi tổ chức đối thoại không xảy ra những mâu thuẫn gay gắt giữa các bên. CĐCS ở các đơn vị cũng tổ chức các hộp thư góp ý để NLĐ tham gia ý kiến và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động…Tuy nhiên, nhiều đơn vị hiện tại vẫn chưa thực hiện được.


Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn các KCN Bình Dương Đào Trần Đông: “Năm 2014, số lượng các doanh nghiệp có tổ chức CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN Bình Dương quản lý đã tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc dù tăng gấp đôi so với năm 2013 nhưng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Qua việc tập huấn lần này cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm để cán bộ CĐCS áp dụng khi tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp như thành phần đối thoại, phương pháp đối thoại, nội dung cuộc đối thoại và các giải pháp được đưa ra...Thời gian tới, nhóm thí điểm sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn các vấn đề về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS để tham gia đối thoại với NSDLĐ nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ cũng như xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp”.
Cũng theo Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng, trong thời gian tới việc tổ chức tập huấn cán bộ CĐCS và tổ chức hoạt động công đoàn theo nhóm ngành nghề là hướng ưu tiên hàng đầu của Công đoàn các KCN Bình Dương. Qua những buổi tập huấn này, Công đoàn các KCN BD sẽ lắng nghe những khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức hội nghị NLĐ cũng như đối thoại tại nơi làm việc, từ đó có hướng tháo gỡ khó khăn cho CĐCS, để từng bước nâng cao số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp trong việc đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ cũng như nâng cao số lượng và chất lượng của các bản TƯLĐTT.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN