Nâng chất lượng và số lượng TƯLĐTT: Còn lắm "chông gai"

12/09/2015 - 10:02

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã duy trì việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT; đồng thời thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa ước cho phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp cũng như người lao động (NLĐ). Nội dung thỏa ước của doanh nghiệp có nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật... đây là những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công đoàn các KCN Bình Dương thì chất lượng và số lượng TƯLĐTT tại các doanh nghiệp còn thấp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng và số lượng các bản TƯLĐTT?, đây là câu hỏi đã và đang được đặt ra đối với tổ chức công đoàn.
Số lượng và chất lượng thấp!
“Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” là 1 trong 4 chương trình hành động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra trong giai đoạn 2013 – 2018. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đề ra 4 kế hoạch và triển khai đến tất cả các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở.
Thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, thời gian qua, Công đoàn các KCN Bình Dương đã chủ động lên kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc.
Một thực trạng được đặt ra đó là tỷ lệ các doanh nghiệp có thỏa ước không cao. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Trần Ngọc Vân: “Hiện Công đoàn các KCN Bình Dương đang quản lý trên 370 CĐCS thuộc 10 khu công nghiệp. Tuy nhiên theo số liệu thống kê của Ban quản lý các KCN tỉnh thì trong 10 khu công nghiệp này mới chỉ có 188 doanh nghiệp có TƯLĐTT. Công đoàn các KCN BD cũng đã tích cực khảo sát và đánh giá các bản thỏa ước. Qua đánh giá chúng tôi nhận thấy hiện chỉ có 74 bản thỏa ước là có hiệu lực. Nhiều bản thỏa ước có chất lượng thấp, đa số sao chép quy định của luật. Ít có nội dung có lợi hơn cho NLĐ, thậm chí có một số bản thỏa ước có nội dung trái luật”.
 “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể để đối phó với các cơ quan chức năng và khách hàng, ý thức chấp hành pháp luật lao động ở nhiều doanh nghiệp chưa cao. Hơn nữa việc nhiều doanh nghiệp không xây dựng thỏa ước hoặc xây dựng để đối phó còn do sự hạn chế của pháp luật về vấn đề TƯLĐTT”, ông Vân cho biết thêm.
Cũng theo đánh giá của đơn vị này thì tại một vài doanh nghiệp, do hình thức công khai thỏa ước chưa phù hợp nên NLĐ khó nắm bắt thông tin và không biết là đơn vị có thỏa ước hay không? Nội dung thỏa ước quy định những gì… Một số bản thỏa ước dù được ký nhưng chưa tổ chức lấy ý kiến của NLĐ. Có trường hợp NSDLĐ né tránh thương lượng, ký kết thỏa ước. Trước đây cũng đã có trường hợp cán bộ công đoàn cơ sở có xây dựng thỏa ước nhưng vẫn không thể đi đến ký kết được với NSDLĐ vì nguyên nhân thay đổi người quản lý. Khó khăn lắm mới bàn bạc và tiếp cận được với người đại diện của doanh nghiệp nhưng sau đó khi sắp đi đến bàn bạc và ký kết thì công ty “mẹ” lại thay đổi người quản lý khác dẫn đến có bản thỏa ước gần 5 năm vẫn không ký được.
Còn lắm “chông gai”
Hướng đến việc nâng cao chất lượng và số lượng TƯLĐTT theo tiêu chí 4 thật “đối tác thật, thương lượng thật, thực hiện thật và kết quả thật” được Công đoàn các KCN Bình Dương nói riêng cũng như các cấp công đoàn tỉnh đặt ra.
Để làm được điều này, Công đoàn các KCN Bình Dương đã “chuyển hướng hoạt động về chiều sâu”. Theo Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng: “Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, trong đó chú trọng tập huấn các kỹ năng mềm như thương lượng, đàm phán, thuyết trình… nhằm mục đích nâng chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn”.
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, nhiều CĐCS đã phát huy rõ vai trò trong việc xây dựng và đi đến ký kết thành công TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ.
Chủ tịch Công đoàn Công ty Triumph (KCN Sóng Thần 1) Mai Thị Hồng cho biết: “Chúng tôi vừa ký thành công bản thỏa ước với NSDLĐ. Bản thỏa ước này có hiệu lực từ 26/5/2015 đến ngày 26/5/2018, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với bản thỏa ước cũ. Để đi đến ký kết, chúng tôi phải tổ chức đàm phán và thương lượng với NSDLĐ trong vòng hơn 1 tháng. Vì thời điểm ký kết đến thời điểm hết hiệu lực là 3 năm nên chúng tôi cũng phải tính toán một số nội dung để đưa vào thỏa ước cho phù hợp với 3 năm sau, nhất là về các khoản phụ cấp như tiền xăng, tiền ăn, tiền thưởng, tiền nặng nhọc độc hại… Mặc dù sau nhiều lần đàm phán mới đi đến ký kết, xong trong bản thỏa ước này NSDLĐ cũng đề nghị đưa điều khoản yêu cầu về năng suất lao động của NLĐ. Sau khi đi đến thống nhất về các điều khoản thì công đoàn đã in ra và phát hành đến 78 tổ công đoàn và được nhất trí của toàn thể CNLĐ, cuối cùng chúng tôi đã ký kết thành công!”.
Ông Trần Ngọc Vân, Phó chủ tịch CĐ các KCN BD đánh giá: “Bản thỏa ước của công ty Triumph xây dựng khá tốt. Hiện trong các khu công nghiệp cũng đã có nhiều CĐCS xây dựng được thỏa ước và có những doanh nghiệp xây dựng thỏa ước với chất lượng thấp đã nâng lên với nhiều nội dung mới có chất lượng tốt hơn”. Đây là kết quả đáng mừng. Tuy nhiên để nâng cao số lượng và chất lượng các bản thỏa ước trong các doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc còn rất “chông gai”.
Một trong những giải pháp được Công đoàn các KCN Bình Dương áp dụng đó là mở lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ CĐCS về các phương pháp, cách thức thương lượng và tiến hành ký kết. Tin tưởng rằng với những cách làm thiết thực và đổi mới, trong thời gian tới không chỉ số lượng và chất lượng TƯLĐTT trong các KCN nói riêng mà của tỉnh Bình Dương nói chung sẽ được nâng cao. Đây cũng là kỳ vọng của hàng trăm ngàn lao động.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN