Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã thành lập được 11 điểm giao dịch tại huyện Phú Giáo

12/06/2018 - 11:14

(LĐBD) - Chiều 11/6, Đoàn Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã làm việc với Phòng giao dịch ngân hàng này tại Phú Giáo.

Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo báo cáo với Đoàn

Đến nay, toàn huyện Phú Giáo đã thành lập được 11 điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tại 11 xã – thị trấn; tỷ lệ giải ngân đạt 97% và tỷ lệ thu nợ đạt 88%, tỷ lệ thu lãi đạt 98%. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch đạt hơn 355 tỷ 670 triệu đồng; tăng hơn 57 tỷ 460 triệu đồng so với cuối năm 2017.

Doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn Phú Giáo năm 2017 đạt hơn 97 tỷ 630 triệu đồng, với 3.660 lượt hộ được vay; 5 tháng đầu năm 2018 cho vay đạt hơn 80 tỷ 680 triệu đồng, với 2.194 lượt hộ được vay. Thu nợ trong năm 2017 đạt hơn 60 tỷ 610 triệu đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng. Thu nợ 5 tháng đầu năm đạt hơn 29 tỷ 430 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đến tháng 5 năm 2018 đạt gần 350 tỷ đồng, với 10.719 hộ, gồm 15.669 món, đạt 98,25% kế hoạch sử dụng vốn và tăng 51 tỷ 254 triệu đồng; trong đó dư nợ các chương trình tín dụng nguồn vốn TW hơn 208 tỷ 820 triệu đồng; dư nợ các chương trình tín dụng nguồn vốn địa phương hơn 140 tỷ 630 triệu đồng.

 Bà Trần Hồng Dung, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phú Giáo báo cáo với Đoàn

Tổng nợ xấu toàn Phòng giao dịch NHCSXH Phú Giáo tính đến nay là 469 triệu đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ và tăng 188 triệu đồng so với cuối năm 2017; gồm nợ quá hạn 437 triệu đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ, tăng 188 triệu đồng so với đầu năm 2017.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN