Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh BD: Tuyên dương 13 tập thể và 24 cá nhân

24/08/2015 - 07:38


Giám đốc Sở TTTT Lai Xuân Thành khen thưởng các tập thể xuất sắc

Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.
Trong 5 năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, ngành TTTT đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đối với các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, khoảng cách điểm phục vụ bưu chính đã được rút ngắn, hạ tầng viễn thông ngày càng phát triển mạnh, có dung lượng lớn, tốc độ cao. Cáp đồng dần thay thế cáp quang…Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản được tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoàn thiện, nâng cấp trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, với 100% các đơn vị được trang bị hệ thống thư điện tử, 100% các đơn vị được trang bị hệ thống quản lý văn bản điều hành, 80% các đơn vị đã xây dựng Trang/Cổng thông tin điện tử, 100% cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện được cấp hộp thư điện tử. Ngành cũng đã thanh, kiểm tra 60 cuộc và xử lý vi phạm hành chính 144 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 504 triệu đồng; tiếp nhận và xử lý 12 đơn kiến nghị, khiếu nại trên lĩnh vực thông tin, truyền thông…
Bên cạnh đó, ngành TTTT còn tích cực tham gia các phong trào thi đua khác do cấp trên phát động như: phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…       
Phát huy kết quả đạt được của phong trào thi đua thời gian qua, ngành TTTT quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý và giải quyết công việc, nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ. Thực hiện tốt chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố điển hình tiên tiến…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương thành tích xuất sắc của ngành TTTT trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị toàn ngành tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành cần quán triệt và nhận thức sâu sắc lĩnh vực bưu chính, viễn thông CNTT và phải phát triển hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản phải bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng, nỗ lực phấn đấu đến năm 2020, báo điện tử sẽ trở thành loại hình báo chí chủ lực. Về lĩnh vực CNTT cần khẩn trương rà soát, đề xuất tham mưu các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành công việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến và tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước.
Tại Hội nghị, Sở TTTT đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

Nguyễn Thảo

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN