Ngày xuân lại nghĩ về ý Đảng, lòng Dân

15/02/2019 - 09:40

(LĐBD) - Mùa xuân này, nhìn lại những thành tựu cơ bản mà đất nước đạt được trong suốt gần một thế kỷ qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho thấy, những thành quả to lớn mà đất nước và nhân dân ta đạt được kể từ khi có Đảng là minh chứng ý Đảng và lòng Dân đã hòa quyện và thống nhất với nhau.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đập tan xích xiềng của hơn 80 năm nô lệ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta, giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình, là người chủ thật sự của đất nước. 
Ngay khi nước nhà vừa giành được độc lập, công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách đó là nạn đói, nạn dốt, ngân quỹ trống rỗng, nền độc lập chưa được các nước công nhận...; thù trong, giặc ngoài. Đặc biệt, 20 vạn quân Quốc Dân đảng Trung Hoa với danh nghĩa Đồng minh vào tước vũ khí quân Nhật tràn vào miền Bắc lập chính quyền tay sai bù nhìn để cai trị dân ta, nhưng thực chất là để lật đổ chính quyền non trẻ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ở miền Nam, được quân Anh hậu thuẫn, thực dân Pháp nổ súng quay trở lại xâm lược nước ta. 
Vào những năm giữa thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX, Đảng ta đã nhận ra những bất cập, hạn chế của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nên đã khởi xướng và lãnh đạo kiên trì công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua những thử thách gay gắt nhất và thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Bằng thiên tài lãnh đạo của mình, Đảng ta xác định con đường đi phù hợp với cách mạng Việt Nam đó là đổi mới tư duy, đổi mới kinh tế và từng bước đổi mới về chính trị. Từ một nền kinh tế bên bờ vực thẳm với lạm phát trên 700%; nông nghiệp, công nghiệp kiệt quệ, là nước nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp nhưng phải nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực mỗi năm... Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế tăng trưởng cao nhiều năm liền, hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ một nước nhập khẩu lương thực “kinh niên”, Việt Nam đã trở thành cường quốc về xuất khẩu gạo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo ngày càng được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam đã trở thành hình mẫu tiêu biểu về xóa đói, giảm nghèo.
Trong những năm qua, đã xuất hiện một bộ phận cán bộ, nhất là những người có chức, có quyền suy thoái, tham nhũng, tham ô gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình ấy, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt công cuộc phòng chống tham nhũng, công việc “đốt lò” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã xử lý rất nhiều lãnh đạo cấp cao, các tướng lĩnh kể cả đương chức và nghỉ hưu. Chỉ cho đến nhiệm kỳ này chúng ta mới bắt đầu được chứng kiến một hiện trạng của một số quan chức là “hạ cánh không an toàn”. Công cuộc phòng, chống tham nhũng và loại trừ cán bộ hư hỏng, biến chất làm trong sạch bộ máy đã và đem lại niềm tin lớn trong Nhân Dân, củng cố lòng tin của Nhân Dân đối với Đảng. Một lần nữa, ý Đảng lại gặp gỡ lòng Dân.
Thần thoại Hy Lạp kể về cuộc tỷ thí giữa Hercules và Antée. Mỗi khi Hercules vật đổ Antée xuống đất thì y như rằng Antée lại mạnh hơn rất nhiều lần. Khi ấy, có một vị thần đã nói với Hercules rằng, Antée là con của thần đất Gaia nên mỗi khi bị ngã xuống đất thì đất mẹ lại truyền cho hắn sức mạnh. Muốn giết chết Antée thì chỉ còn cách nâng bổng hắn lên không trung để hắn không được mẹ mình tiếp thêm sức mạnh. Trong một lần tỷ thí sau đó, Hercules đã nâng bổng và bóp chết Antée trên không. Đảng Cộng sản Việt Nam từ Nhân Dân mà ra và phục vụ Nhân Dân. Chỉ có gắn bó với Nhân Dân thì Đảng mới có chủ trương, đường lối lãnh đạo đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân Dân. Chỉ khi nào gắn bó chặt chẽ với Nhân Dân, khi ý Đảng, lòng Dân là một thì khi ấy Đảng mới có sức mạnh.

Vũ Trung Kiên

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN