THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng

11/11/2020 - 09:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thể chế. Ảnh: T.Thường

Chiều 10.11, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại tổ Hải Phòng, phát biểu góp ý vào dự thảo văn kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, không để tình trạng "nhân tài như lá rụng mùa thu" và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Theo Thủ tướng, mục tiêu đặt ra cho năm 2045 và kỷ niệm 100 năm thành lập nước là Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều này là không đơn giản nếu không có ý chí quyết tâm, sức mạnh đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Về các đột phá chiến lược, không thể tách rời vai trò của khoa học công nghệ, vì như thế ta sẽ lạc hậu. 5G, thương mại số, chính phủ số ta phải làm nhanh, các nước đã đi xa lắm rồi. Tôi kỳ vọng phải đổi mới hơn nữa, đừng để thông tin, quyết sách lạc hậu, không kịp thời" - Thủ tướng đặt vấn đề.

Người đứng đầu Chính phủ dẫn chứng thực tế hiện nay nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, sáng kiến phải "ra nước ngoài" vì trong nước chưa có chính sách thuận lợi. Thủ tướng khẳng định phải ưu tiên cho những gì sáng tạo, đổi mới, có chính sách thu hút người tài, người giỏi, tâm huyết. Thậm chí phải tạo thói quen "văn hóa từ chức", phải thu hút người tài xây dựng đất nước vì cuối cùng vẫn là con người.

"Cần tháo gỡ ngay từ bây giờ nếu không tiền đề, thách thức đặt ra trong thời gian tới vô cùng khó khăn. Đại hội này hi vọng thổi luồng gió mới, niềm tin mới để phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng phải xóa bỏ cái cũ kỹ, văn hóa lạc hậu, nghi kị, thiếu đoàn kết, phải là "nhân chi sơ tính bản thiện chứ không phải nhân chi sơ tính cục bộ", 100 triệu người là một ý chí. Do đó trình độ quản lý ở các cấp, nhất là cấp vĩ mô phải giỏi hơn.

Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng. Những vấn đề mờ ám, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm phải được xử lý nghiêm, tạo niềm tin cho nhân dân, không để tình trạng mù mờ, thiếu niềm tin.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, chi bộ, đảng ủy cũng cần trong sáng hơn. Bí thư huyện ủy hay trưởng công an huyện cũng phải trong sáng, sát dân hơn. Đảng viên mấy triệu người - nếu tất cả làm gương thì chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn, niềm tin rất cao, chưa nói đến năng lực công tác. Đức và tài phải kết hợp, nếu chỉ có đức thì không thể lãnh đạo được.

CHUNG HÀ VƯƠNG

https://laodong.vn/thoi-su/nguoi-tai-nguoi-gioi-nguoi-dung-dau-bo-may-tot-phai-duoc-trong-dung-853283.ldo

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN