Nguyện vọng của cán bộ CĐCS gởi Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

14/10/2020 - 10:32

Anh Trần Văn Hoạt, Chủ tịch CĐCS Astro Engineering Việt Nam (phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một): Phát huy mạnh hơn nữa vai trò của công nhân lao động

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân. Tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; trong các đơn vị doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm phát huy vai trò của đội ngũ CNLĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi mong rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đề ra những chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo đội ngũ CNLĐ, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh Bình Dương ngày càng lớn mạnh cả về tổ chức và trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Anh Nguyễn Thái Hòa, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sunmore Việt Nam: Cần quan tâm hơn nữa quyền lợi của NLĐ


Tỉnh Bình Dương đang có hơn 1 triệu công nhân trong các nhà máy, do vậy, vấn đề đời sống vật chất và tinh thần của công nhân là vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đưa ra bàn bạc và tiếp tục có thêm những chính sách quan tâm đến CNLĐ, nhất là vấn đề xây dựng, thực thi pháp luật lao động, những vấn đề vi phạm pháp luật lao động gây thiệt hại cho công nhân lao động. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan công nhân lao động, như vấn đề nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, giáo dục, khu vui chơi giải trí... cho công nhân. Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng khi thực hiện nội dung, lĩnh vực có liên quan đến NLĐ nên lấy ý kiến rộng rãi người lao động đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, bởi đây là đối tượng trực tiếp thực hiện và hưởng chính sách này. Cơ quan chức năng nên có giải pháp hiệu quả trong các vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là những vấn đề làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Về phía các cấp công đoàn nên có các hoạt động thể hiện rõ nét là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho người lao động, hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định đời sống người lao động. Khi đời sống người lao động tốt lên, thì sẽ giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giúp Bình Dương phát triển.

Tuệ Nhi (ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN