Nhà, đất chưa có sổ đỏ có được kinh doanh hay không?

08/08/2019 - 11:01

Bạn đọc có email minhhax@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện nay, chúng tôi có một số căn hộ và đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với căn hộ) và giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (đối với đất) nhưng chưa xong. Vậy, công ty tôi đã được kinh doanh các căn hộ và đất này hay chưa?

Ảnh minh họa

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau: 

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo quy định nêu trên, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chưa được phép đưa vào kinh doanh.

Đối với nhà và công trình xây dựng, trường hợp chưa có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì chưa được đưa vào kinh doanh, trừ trường hợp nhà, công trình xây dựng này có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

PHẠM HẰNG

Theo Báo laodong.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN