Nhà nước cụ thể hơn về cơ chế bảo vệ người tố cáo

16/11/2020 - 09:56

(LĐBD) - Mới đây, Thông tư số 03/2020/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 5/9/2020) và dự thảo thông tư của Bộ Công an về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... cho thấy Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục cụ thể, kiên quyết hơn nữa trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ trước đến nay, việc bảo vệ người tố cáo đã được quy định trong Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 của Chính phủ.... Tuy vậy, khi thực hiện các quy định trên thì vẫn còn chồng chéo, chưa cụ thể hóa quyền lợi của người tố cáo. Thông tư số 03/2020/TT-BNV là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ người tố cáo. Cụ thể, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo.... Thông tư quy định việc không điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo, trừ một số trường hợp cụ thể đã quy định. 
Đồng thời, Bộ Công an cũng đang có dự thảo lấy ý kiến về Thông tư Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. Khoản 1 điều 3 dự thảo này quy định chi tiết về những người được pháp luật bảo vệ gồm: Người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo đó (đang sống trên lãnh thổ Việt Nam). Việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ phải liên quan trực tiếp đến việc tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. Tài sản được bảo vệ là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người được bảo vệ và có giá trị thực tế từ 2.000.000 đồng trở lên”. Kinh phí áp dụng biện pháp bảo vệ được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước... 
Tuy nhiên, song song với việc bảo vệ người tố cáo thì pháp luật cũng có nhiều cơ chế để việc bảo vệ này không bị lợi dụng. Tố cáo là quyền của công dân, được pháp luật bảo vệ nhưng pháp luật cũng quy định cụ thể những hành vi lợi dụng tố cáo để vu khống, làm nhục, gây rối, xúc phạm, làm mất uy tín, danh dự... người khác, cơ quan, tổ chức. Do vậy, pháp luật đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo như: Cố ý tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo. Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo. Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước...
Thiết nghĩ, việc ra đời những quy định mới chính là cụ thể hơn nữa việc đảm bảo, khuyến khích người dân, người trong đơn vị, cơ quan (biết rõ nhất về cơ quan mình) tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tố cáo những hành vi tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng một xã hội côngbằng, góp phần của Đảng- Nhà nước làm trong sạch bộ máy. Ngoài ra, việc phải bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo là một nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo, bởi nếu chính những người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không tuân thủ nguyên tắc này thì sẽ không có một người dân nào dám đứng ra tố cáo các hành vi trái pháp luật, các vấn nạn tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… do lo sợ bản thân và gia đình sẽ bị đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm, gây nguy hiểm, thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản.... Do vậy, Dự thảo này của Bộ Công an còn có quy định về Trách nhiệm thực hiện việc bảo vệ người tố cáo của những người có thẩm quyền giải quyết tố cáo... 

Hoàng Lan

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN