Nhân sự…

01/06/2015 - 07:56

Nói đến nhân sự là nói đến con người, mà con người - theo người ta thường bảo- là yếu tố quyết định mọi thành bại. Những tháng còn lại của năm 2015, trên cả nước diễn ra rất nhiều Đại hội. Đó là đại hội Hội Nhà báo, Đại hội Công đoàn và quan trọng bậc nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Đối với bất cứ đại hội nào thì hai yếu tố cốt lõi được quan tâm nhất là văn kiện và nhân sự, nhưng dù văn kiện có được chuẩn bị công phu, tốt đến mấy nhưng nếu người được bầu ra để thực thi các văn kiện ấy không đủ đức, đủ tài, hết lòng vì sự nghiệp chung cũng như thành bại của địa phương, đơn vị mà mình được tín nhiệm bầu ra thì văn kiện ấy (nghị quyết) coi như vứt đi.
Xác định tầm quan trọng đặc biệt đối với việc chuẩn bị nhân sự đại hội 12 của Đảng, ngay ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (ngày 5/5/2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp, thảo luận về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa 12. Theo đó những người tham gia BCH phải là những đảng viên, ngoài yếu tố tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, “Phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin yêu”. Tổng Bí thư khẳng định, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương – Cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai nhiệm kỳ đại hội – “Thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước”.
Đối với đất nước, tầm quan trọng đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương là vậy, còn đối với các ngành, các địa phương cũng không kém phần quan trọng. Do đó việc lựa chọn nhân sự vào BCH để lãnh đạo ngành, địa phương cần tiến hành một cách khoa học, công tâm, không vì chỗ thân quen, cả nể mà đưa vào Ban chấp hành những người kém đức, thiếu tài cho “đủ tụ”.
Hiện nay, chuyện chạy chức chạy quyền, “mua quan bán tước”, đấu đá triệt tiêu nhau là điều có thật, thế nên việc lựa chọn nhân sự cần phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn. Bởi mỗi lần đại hội cũng là dịp để những kẻ cơ hội, “tham vọng quyền lực” tìm mọi cách chen chân vào, nhất là những nơi, những chỗ béo bở, nhiều bổng lộc!.
Mỗi lần đại hội là mỗi lần tốn kém thời gian, tiền của, công sức của nhiều người, nên làm gì để sự tốn kém đó không trở nên vô nghĩa. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm, đạo đức trước nhân dân. Thành công của mỗi lỳ đại hội dù ở cấp nào, ngành nào trước hết phải có văn kiện sát thực tế, với những bài học kinh nghiệm cả thành công lẫn thất bại và giải pháp thực hiện đúng đắn, hợp lý, hiệu quả, nhưng quyết định thành bại vẫn là yếu tố con người, gọi theo quy trình chuẩn bị Đại hội là... Nhân sự!.

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN