Nhiệm vụ đặc biệt…

17/11/2015 - 11:22

Để đạt thành điều đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang yêu cầu là “Đặc biệt tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức Đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

Kỳ vọng của Chủ tịch Nước về tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, năng động, sáng tạo, gắn liền với việc quan tâm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của gần 1 triệu lao động mà người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng là tổ chức công đoàn, tiếp tục góp phần đưa Bình Dương thành một trong những tỉnh thành cả nước đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH.

Ở một tỉnh mà lực lượng CNLĐ chiếm khoảng một nửa dân số, chủ yếu đến từ các vùng nông thôn trong cả nước, có nếp sống, sinh hoạt ít nhiều khác nhau, trình độ học vấn, hiểu biết về nhiều mặt, trong đó có pháp luật còn hạn chế, lại phải sống trong các khu nhà trọ (phần lớn) chật hẹp, thiếu thốn đủ bề, trong khi đồng lương ít ỏi, nhưng lắm thứ phải chi. Bữa cơm ở nhà trọ đơn sơ, đạm bạc chủ yếu “tương chao rau quả” (không phải vì ngán cá ngán thịt!), còn bữa cơm do doanh nghiệp “đài thọ” giữa ca, không phải nơi nào cũng đủ chất đủ lượng!

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với hàng loạt hiệp định hợp tác song phương, đa phương được ký kết, đặc biệt là Hiệp định TPP vừa được ký, có hiệu lực khi các nguyên thủ quốc gia phê duyệt, hơn lúc nào hết các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam cũng như của Bình Dương cần vươn lên mạnh mẽ mới đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài. Để đạt được điều đó, ngoài việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, ngành nghề… vấn đề quan trọng là xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, đội ngũ công nhân lao động  năng động, sáng tạo, vững tay nghề, tiếp cận nhanh với tiến bộ khoa học kỹ thuật thế giới- chỗ dựa cho sự thành công đó - là tổ chức Đảng và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bởi tầm quan trọng như thế nên trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, Chủ tịch Nước nhấn mạnh đó là một trong những nhiệm vụ đặc biệt!

TỔNG BIÊN TẬP

LÊ VIỆT QUÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN