NHIỀU CÔNG ĐOÀN HUYỆN THỊ NGÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

19/06/2015 - 02:38

* LĐLĐ TX. Bến Cát: Ông Nguyễn Thanh Liêm,  tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TX. Bến Cát
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn thị xã nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, trong 5 năm qua các cấp công đoàn đã phát huy vai trò chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), nỗ lực thực hiện nhiều chương trình giải pháp như: vận động các công ty, xí nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà an sinh xã hội, xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, thành lập các câu lạc bộ nhà trọ...Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và những công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, để công nhân an tâm, tích cực làm việc góp phần ổn định và phát triển địa phương.
Hiện nay, Liên đoàn lao động thị xã đang quản lý 180 công đoàn cơ sở với hơn 27 ngàn CNVCLĐ, lao động tăng nhanh nhất ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lao động trẻ chiếm đa số, lao động nữ chiếm 60-70% lực lượng lao động, tập trung chủ yếu các khu, cụm công nghiệp. Ngoài tiền lương, đa số các doanh nghiệp còn quan tâm giải quyết các chế độ và phụ cấp khác để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động...
Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, các cấp công đoàn tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị địa phương và cơ sở. Trong chỉ đạo phải xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm từng thời gian và sơ, tổng kết khen thưởng, biểu dương kịp thời. Đi sâu, đi sát cơ sở, với phương châm lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động lấy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh của cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật có liên quan đến người lao động, nhất là Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn...
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 21 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Liêm,  tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Bến Cát. Dịp này, LĐLĐ thị xã đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 21 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Liêm  tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Bến Cát. Dịp này, LĐLĐ thị xã đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

 HƯNG HÀ

 

* LĐLĐ huyện Bàu Bàng: Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Bàu Bàng
Liên đoàn Lao động huyện Bàu Bàng vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có ông Nguyễn Đình Khánh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương;  ông Trần Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bàu Bàng và 160 đại biểu chính thức.
Thực hiện Nghị quyết Công đoàn tỉnh Bình Dương khóa IX và Nghị quyết của Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Ngay sau khi Liên đoàn Lao động huyện thành lập và được chỉ định BCH LĐLĐ lâm thời gồm 15 thành viên, BCH lâm thời đã xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và tổ chức Công đoàn giai đoạn lâm thời 2014-2015. Trong thời gian này, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 17 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối hành chính sự nghiệp và 06 CĐCS ngoài quốc doanh, nâng tổng số đến nay lên 85 CĐCS với 8.246 đoàn viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, LĐLĐ huyện và các CĐCS đã cố gắng tập trung thực hiện Nghị quyết giai đoạn lâm thời, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS đạt được nhiều kết quả nổ bật; công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức Công đoàn được BTV, BCH lâm thời LĐLĐ huyện thường xuyên quan tâm cập nhật các chủ trương của Đảng, của công đoàn cấp trên, tình hình thực tế của huyện nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn trên địa bàn huyện; Công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đã đạt một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVC-LĐ. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CNVC-LĐ được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp.
Phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội do huyện và CĐCS phát động đã mang lại những kết quả tích cực, hỗ trợ chăm lo giúp đỡ về mọi mặt cho đoàn viên, CNVC-LĐ, nhất là các trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện, từ đó tạo được sự đồng thuận chia sẻ của doanh nghiệp và CNVC-LĐ, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, tạo được niềm tin trong xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Qua 2 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm theo đúng quy định Điều lệ, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Hàng năm có 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước và trên 60% trở lên số doanh nghiệp ngoài quốc doanh tổ chức hội nghị người lao động. Đến cuối nhiệm kỳ có trên 90% đoàn viên, CNVCLĐ khối Nhà nước và 70% đoàn viên, CNLĐ khu vực ngoài Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; trên 60% đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ ở những đơn vị có tổ chức công đoàn đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; phấn đấu mỗi năm tăng từ 2-4% CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ, đào tạo nghề, chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị; 100% cán bộ là ủy viên BCH CĐCS được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn; 100% cán bộ chuyên trách công đoàn có trình độ Đại học trở lên. Đến hết nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp thêm 3.000 – 3.500 đoàn viên khối ngoài quốc doanh; tỷ lệ đoàn viên trong các CĐCS khu vực Nhà nước đạt ít nhất 95%, CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đạt ít nhất 70% so với tổng số lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.
Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 500 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (tương đương bình quân mỗi CĐCS 1 năm giới thiệu từ 2 đến 3 ĐVCĐ).
Đại hội đã bầu BCH mới gồm 21 thành viên, bà Nguyễn Thị Kim Phượng- tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động; ông Bùi Văn Trắng và ông Thượng Văn Trí, giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bàu Bàng, lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 500 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (tương đương bình quân mỗi CĐCS 1 năm giới thiệu từ 2 đến 3 ĐVCĐ).
 

HƯNG HÀ

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN