NHIỀU CÔNG ĐOÀN HUYỆN THỊ NGÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

19/06/2015 - 02:31


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh
cho Công đoàn ngành Dệt may tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015

* CĐ ngành Dệt may: Ông Đặng Thanh Vân tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may
Đại hội đã thông qua báo cáo về tình hình CNLĐ và hoạt động công đoàn ngành Dệt may nhiệm kỳ 2010- 2015. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã có sự gắn kết với CĐCS để hoàn thành tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, với sự chủ động của mình, Công đoàn ngành đã nắm bắt những thuận lợi và khó khăn của CĐCS cũng như xây dựng kế hoạch, chương trình công tác từ đầu nhiệm kỳ trên tinh thần hướng về cơ sở... Bên cạnh đánh giá khái quát và toàn diện về những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc.
Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới là “Đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu cơ bản gồm: 70% CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp 2000 đoàn viên công đoàn mới; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học; 90% CĐCS đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công; Hàng năm, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của TƯLĐTT.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn ngành Dệt may trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, thì hoạt động của Công đoàn ngành Dệt may tỉnh cũng chịu nhiều tác động ảnh hưởng từ tình hình suy thoái, khủng hoảng kinh tế thế giới, việc làm, thu nhập, cũng như đời sống của NLĐ còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình quan hệ lao động còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, lực lượng lao động thường xuyên biến động. Từ đó ảnh hưởng nhiều đến nội dung hoạt động và kết quả của Công đoàn ngành. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2015- 2020, khi Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh mở ra nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội mới để tiếp tục phát triển cho các doanh nghiệp, trong đó có ngành dệt may, thì hoạt động của Công đoàn ngành cũng sẽ chịu nhiều tác động.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Thanh Nhân yêu cầu trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Công đoàn ngành cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, thông qua việc tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp cho cán bộ CĐCS, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ cấp tổ công đoàn. Tổ chức thực hiện hiệu quả hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Năng động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, đặc điểm lao động của ngành và đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp ngành dệt may. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động chăm lo về sức khỏe, vật chất, tinh thần cho NLĐ, nhất là lao động nữ, lao động xa quê; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để phù hợp với đặc điểm lao động và sản xuất của ngành. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của tổ chức công đoàn phải kịp thời và phải đến được các tổ công đoàn, ĐVCĐ và NLĐ. Bên cạnh đó, tăng cường, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong ĐVCĐ, CNLĐ để kịp thời tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cần nghiên cứu triển khai thí điểm việc hình thành mô hình câu lạc bộ cán bộ công đoàn, xây dựng mạng lưới đoàn viên nòng cốt tại doanh nghiệp, tại các khu nhà trọ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện đạt kết quả về kế hoạch nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết TƯLĐTT, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ...

Thanh Thảo


Các thành viên BCH CĐ các KCN Bến Cát khóa mới
 

* CĐ các KCN Bến Cát: Ông Lê Văn Dắt tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ các KCN Bến Cát
Công đoàn các KCN Bến Cát vừa tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ qua, công đoàn các KCN Bến Cát đã thực hiện hoàn thành kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp và chương trình công tác từ công đoàn các KCN đến cơ sở.
Thành lập mới 131 CĐCS, kết nạp mới gần 40.000 công đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động được tăng cường. Hàng năm, công đoàn phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng trên 2.300 phần quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.
Ngoài ra, đã vận động các CĐCS tham mưu cùng chủ doanh nghiệp giải quyết tốt các chế độ chính sách cho NLĐ, có 18 doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho cán bộ, CNLĐ với trên 4.000 phòng, tỷ lệ NLĐ được ký kết HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ 95%.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng đi vào chiều sâu thu hút đông đảo đoàn viên CNLĐ tham gia. Các cấp công đoàn đã kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm các cuộc tranh chấp lao động, đình công ở các doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho  NLĐ...
Đại hội đã bầu ra 15 đại biểu vào BCH CĐ khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Văn Dắt tái đắc cử chức Chủ tịch công đoàn các KCN Bến Cát. Nhân dịp này, công đoàn các KCN Bến Cát cũng vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

CÔNG NHÂN
 


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN