Nhiều doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn pháp luật lao động

18/03/2015 - 03:45

Năm 2015, khoảng 4.000 doanh nghiệp sẽ được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn pháp luật lao động; kiểm tra 420 nội quy lao động; 220 thỏa ước lao động tập thể; 700 thang bảng lương… Sở cũng sẽ tiếp tục triển khai đề án phát triển quan hệ lao động và hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp soạn thảo tài liệu tuyên truyền Bộ luật Lao động cho người sử dụng lao động và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về BHXH; triển khai Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm cho khoảng 45.000 người.
Theo Sở LĐ-TB&XH, đây là việc làm nhằm thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

PV

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN