Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết gửi tới Đại hội Đảng 

15/10/2020 - 07:55

(LĐBD) - Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Trình bày báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đã có tổng cộng 1.331 lượt ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo, hầu hết các ý kiến đóng góp đều cho rằng, nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, công phu và chất lượng, có bố cục hợp lý. Đồng thời, thể hiện sự nhất trí cao với đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá X. Báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của hạn chế, rút ra được bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ XI (2020 – 2025).

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá và bổ sung thêm một số nội dung trên từng lĩnh vực cụ thể vào dự thảo báo cáo chính trị. Tiểu ban Nội dung Đại hội đã tổng hợp đầy đủ, chính xác toàn bộ các ý kiến góp ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, tiếp thu một cách tối đa những ý kiến xác đáng, phù hợp để bổ sung, hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Đại hội. 
Về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có 766 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Việc đóng góp ý kiến đã diễn ra sôi nổi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong Tỉnh tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Qua đây giúp cho các cấp ủy Đảng nắm bắt được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá quá trình chuẩn bị cho dự thảo văn kiện đã thể hiện tính công phu, nghiêm túc; tán thành với bố cục và nội dung của các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, đề nghị bổ sung một số vấn đề trong các dự thảo văn kiện của Trung ương. 

Quỳnh Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN