Những tâm tư của cán bộ CĐCS trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn thị xã Thuận An

01/06/2015 - 08:13


CNLĐ tham gia hoạt động Ngày hội CNLĐ do LĐLĐ thị xã Thuận An
tổ chức định kỳ hằng năm.

Theo Chủ tịch CĐCS Cty Maico Bùi Văn Phụng: Hiện nay một số CĐCS chưa mạnh vì cán bộ công đoàn phần lớn phụ thuộc vào các DN, công việc chính là tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn chỉ là kiêm nhiệm. Do vậy, cho dù cán bộ CĐ có tâm huyết, trách nhiệm, nhưng chưa đủ tầm và vị thế để thương lượng với giới chủ DN, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho NLĐ. Ông Bùi Văn Phụng kiến nghị: Liên đoàn Lao động thị xã Thuận An cần mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ CĐ, đặc biệt là những kỹ năng để người cán bộ CĐ có thể đủ năng lực để thương lượng và giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi của NLĐ tại DN. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐ đủ năng lực để ký kết TƯLĐTT, thương lượng để giải quyết những vấn đề tranh chấp lao động tại doanh nghiệp. Trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ CĐ để chuyển tải đến NLĐ, giải quyết những vấn đề tranh chấp, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh cần được giải quyết ngay từ đầu, tránh tình trạng xảy ra phản ứng tập thể hoặc đình công. Anh Đỗ Trần Hùng- Chủ tịch CĐCS Cty Phương Nam gửi gắm: Nhiệm kỳ này Công đoàn thị xã hướng về cơ sở nhiều hơn và quan tâm sâu sắc hơn tới đoàn viên và NLĐ để họ gắn bó với công đoàn, gắn bó với công ty hơn. Anh Nguyễn Đình Hoa-Chủ tịch CĐCS Cty Rochdale Spears chia sẻ: Đời sống của đại bộ phận CNLĐ hiện nay còn nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Anh Hoa mong muốn, đại hội lần này sẽ đánh giá đúng thực trạng đời sống của CNLĐ trên địa bàn để có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Công đoàn phải làm sao để đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ. Mặt khác, đa số CNLĐ làm việc ở các Cty, nhà máy và xí nghiệp còn rất trẻ, chưa lập gia đình, có nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần rất cao, nhưng đời sống văn hoá, tinh thần của CNLĐ còn khá nghèo nàn. Vì vậy CNLĐ mong muốn trong nhiệm kỳ tới ngành chức năng và CĐ thị xã xây dựng thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu giải trí cho CNLĐ.
Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công đoàn thị xã Thuận An được xác định là nhiệm kỳ tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Với sự đồng tâm nhất trí cao của các đại biểu là hướng về đoàn viên và NLĐ, vì các mục tiêu phát triển của của thị xã Thuận An và của Bình Dương nói chung, đây chính là cơ sở để đặt kỳ vọng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với niềm tin tưởng của đoàn viên và NLĐ.

Nam Khánh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN