Nỗ lực chạy "nước rút" để về đích!

26/09/2016 - 01:20

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Thiện Phước chỉ đạo tại hội nghị

 
Nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành
 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Thiện Phước và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Đình Khánh đồng chủ trì hội nghị giao ban lần này. Sau khi rà soát lại một số chỉ tiêu quan trọng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị phân tích, đánh giá những nguyên nhân, hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đã đề ra như công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đôn đốc các CĐCS tham gia phối hợp với NSDLĐ tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, công tác tài chính...
 
Qua đánh giá sơ bộ cho thấy, nếu tính riêng về chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS thì một số CĐ cấp trên cơ sở cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, toàn tỉnh hiện có 3.039 CĐCS với trên 640.000 ĐVCĐ. Ngoài những chỉ tiêu đã đạt thì một số chỉ tiêu lớn về việc tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, công tác thu chi và quyết toán tài chính CĐ ở một số CĐ cấp trên cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn.
 
Ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ TX Dĩ An cho biết, tính đến hết ngày 15/9, LĐLĐ TX Dĩ An đã thành lập mới được 24 CĐCS (chỉ tiêu là 15 CĐCS). Tuy nhiên, số ĐVCĐ mới kết nạp vẫn chưa đạt theo yêu cầu do các CĐCS mới thành lập chủ yếu là những DN có số LĐ ít. Để đạt được chỉ tiêu này, LĐLĐ Dĩ An đưa ra giải pháp là ngoài những CĐCS mới thành lập thì tập trung rà soát những doanh nghiệp đã có CĐCS nhưng vẫn còn “nguồn” để vận động CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ.
Theo ông Huỳnh Hữu Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ TX Tân Uyên thì tính đến nay đơn vị này đã thành lập mới  30 CĐCS, kết nạp mới trên 7.400 ĐVCĐ. Trên địa bàn TX Tân Uyên vẫn còn khoảng 135 DN chưa thành lập tổ chức CĐ có từ 30 LĐ trở lên với tổng số khoảng 16.000 LĐ, là “nguồn” để tiếp tục vận động, thành lập CĐCS ở những DN.
 
Nỗ lực “chạy nước rút” để về đích
 
Tại buổi giao ban, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tập trung phân tích những nguyên nhân đạt và lý do vì sao chưa đạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Phước, chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số đơn vị đã đạt nhưng cần cố gắng hơn nữa, tập trung khảo sát các DN đang hoạt động trên địa bàn chưa thành lập CĐCS để có kế hoạch thành lập. Bên cạnh đó, cần tiếp tục vận động CNLĐ ở những DN có CĐCS nhưng chưa gia nhập tổ chức CĐ để trở thành ĐVCĐ. Đề nghị CĐ cấp trên cơ sở tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc CĐCS chủ động phối hợp với NSDLĐ tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện công tác thu chi và quyết toán tài chính đúng theo quy định, trong đó đôn đốc DN trích kinh phí cho CĐCS hoạt động. Đối với những DN thực hiện thu đoàn phí chưa đúng theo quy định thì cần cân nhắc để vận động, thuyết phục ĐVCĐ tự giác đóng đúng theo quy định nhưng phải có lộ trình và thông báo rộng rãi đến CNLĐ…
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Phước cũng cho biết năm nay Bình Dương sẽ được Tổng LĐLĐVN chọn làm nơi đăng cai chương trình ‘Tết xum vầy”. Chính vì vậy các CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở cần nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của NLĐ, nắm bắt tình hình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện về quê đón tết để tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo như tặng vé xe, tặng quà…Tin rằng với sự nỗ lực của các cấp CĐ tỉnh, những chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 sẽ sớm “về đích”.
 
N.Hoàng 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN