Nông trường cao su Long Tân: Về đích trước kế hoạch

03/12/2015 - 01:24

Năm 2015, Nông trường Cao su Long Tân được giao nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc vườn cây và khai thác 1.332 tấn mủ cao su. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp và sự quyết tâm cao, tập thể cán bộ, CNLĐ nông trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Tính đến ngày 19/11/2015, nông trường đã khai thác đạt 1.333,685 tấn (hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định 42 ngày). Dự kiến đến hết năm 2015, nông trường sẽ khai thác vượt kế hoạch 230 tấn. Đây là đơn vị về đích đầu tiên của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Cùng với Nông trường Cao su Long Tân, các nông trước khác cũng đang chuẩn bị “về đích”. Đây là kết quả đáng mừng, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, CNLĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
Nguyễn Hoàng
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN