Phải ghi chép cho vật nuôi ăn gì? 

09/01/2020 - 09:31

Bạn đọc có email dinhtruongxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi dự định mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tôi nghe nói muốn mở trang trại chăn nuôi thì phải ghi chép đã cho vật nuôi ăn gì có đúng không?

Luật gia Nguyễn Thị Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 55 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định về chăn nuôi trang trại như sau:

1. Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của luật này; b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 1 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi; e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định về đơn vị vật nuôi và mật độ chăn nuôi như sau:

1. Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống.

2. Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 1ha đất nông nghiệp.

3. Việc xác định quy mô chăn nuôi phải căn cứ vào mật độ chăn nuôi.

4. Chính phủ quy định mật độ chăn nuôi cho từng vùng căn cứ vào chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, môi trường sinh thái.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, để mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm gia đình bạn cần phải ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc theo quy định đã được trích dẫn ở trên.

Theo bao laodong.vn - NGUYỄN TRANG

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/phai-ghi-chep-cho-vat-nuoi-an-gi-776305.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN