Phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

06/11/2019 - 08:42

Hồ Văn Lợi (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: "Trước năm 2011, công ty tôi có dưới 10 lao động nên không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đến năm 2015, công ty mới bắt đầu tham gia BHTN cho người lao động (NLĐ). Nay có trường hợp NLĐ làm việc tại công ty từ năm 2010 nghỉ việc thì chúng tôi có phải trả trợ cấp thôi việc (TCTV) cho NLĐ không?".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khoản 1 và 2 điều 48 Bộ Luật Lao động quy định khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 điều 36 của bộ luật này thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả TCTV cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính TCTV là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả TCTV. Như vậy, trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định thì công ty có trách nhiệm trả TCTV cho NLĐ. Thời gian thực tế NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ và thời gian tham gia BHTN được xác định theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2018/NĐ- CP

Theo báo nld.com.vn 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN