Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo đạt tổng dư nợ 424 tỷ 583 triệu đồng

14/01/2020 - 09:09

(LĐBD) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách Phòng giao dịch huyện Phú Giáo vừa tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn Phòng đang quản lý là 429 tỷ 215 triệu đồng; tăng 72 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn Trung ương hơn 253 tỷ 410 triệu đồng; nguồn vốn địa phương hơn 175 tỷ 790 triệu đồng.

Trong năm, Phòng đã giải ngân hơn 184 tỷ 110 triệu đồng cho 5.109 lượt khách hàng vay. Nâng tổng dư nợ của Phòng đến cuối năm 2019 là 424 tỷ 583 triệu đồng, với 10.354 hộ vay, 15.398 món vay, đạt tỷ lệ 93,23% kế hoạch sử dụng vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng nguồn vốn TW đạt 253 tỷ 109 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 59,65% tổng dư nợ; vốn địa phương 171 tỷ 233 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 40,35% tổng dư nợ. Nợ quá hạn đến cuối năm 2019 là 574 triệu đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ và tăng 67 triệu đồng so với đầu năm 2019; Tỷ lệ giải ngân đạt 94%; tỷ lệ thu nợ đạt 88%; tỷ lệ thu lãi đạt 99%.

Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các đơn vị đạt hơn 418 tỷ đồng, với 10.335 lượt hộ vay, chiếm 98,52% tổng dư nợ, tăng 66 tỷ 962 triệu đồng. Trong đó, Hội nông dân tổng dư nợ đạt 122 tỷ 814 triệu đồng, với 3.002 hộ vay; nợ quá hạn 61 triệu đồng. Hội phụ nữ số tiền 123 tỷ 456 triệu đồng, với 3.045 hộ vay; nợ quá hạn 212 triệu. Hội CCB tổng dư nợ 101 tỷ 687 triệu đồng, với 2.514 hộ vay; nợ quá hạn 191 triệu đồng. Đoàn thanh niên tổng dư nợ 70 tỷ 131 triệu đồng, với 1.774 hộ vay; nợ quá hạn 110 triệu đồng. Đã huy động được 19 tỷ 418 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, với 7.737 hộ.

HẢI SÂM

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN