Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo hoạt động hiệu quả 

23/02/2020 - 17:28

(LĐBD) - Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo, Bình Dương hiện đang quản lý gần 430 tỷ đồng các nguồn vốn vay ưu đãi chính sách cho các hộ thuộc diện chính sách xã hội vay để phát triển kinh tế.

Ông Phạm Quốc Du, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo cho biết: Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn Phòng đang quản lý là 429 tỷ 215 triệu đồng; tăng 72 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn Trung ương hơn 253 tỷ 410 triệu đồng; nguồn vốn địa phương hơn 175 tỷ 790 triệu đồng. Trong năm, Phòng đã phối hợp xét và giải ngân số tiền hơn 184 tỷ 110 triệu đồng từ các nguồn vốn vay ưu đãi, cho 5.109 lượt khách hàng vay. Nâng tổng dư nợ của Phòng đến cuối năm 2019 là 424 tỷ 583 triệu đồng, với 10.354 hộ vay, 15.398 món vay, đạt tỷ lệ 93,23% kế hoạch sử dụng vốn và tăng 67 tỷ 135 triệu đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng nguồn vốn TW đạt 253 tỷ 109 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 59,65% tổng dư nợ; vốn địa phương 171 tỷ 233 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 40,35% tổng dư nợ. Nợ quá hạn đến cuối năm 2019 là 574 triệu đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ và tăng 67 triệu đồng so với đầu năm 2019; lãi tồn đọng 357 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 94%; tỷ lệ thu nợ đạt 88%; tỷ lệ thu lãi đạt 99%. Tổ chức huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm được gần 19 tỷ 420 triệu đồng, với gần 7.740 hộ gửi.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể gồm CCB, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội nông dân đạt tổng dư nợ hơn 418 tỷ đồng, với 10.335 lượt hộ vay, chiếm 98,52% tổng dư nợ toàn Phòng và tăng 66 tỷ 962 triệu đồng. Cụ thể tổng dư nợ của Hội nông dân là 122 tỷ 814 triệu đồng, với 3.002 hộ vay; nợ quá hạn 61 triệu đồng. Hội phụ nữ tổng dư nợ là 123 tỷ 456 triệu đồng, với 3.045 hộ vay; nợ quá hạn 212 triệu đồng. Hội CCB tổng dư nợ 101 tỷ 687 triệu đồng, với 2.514 hộ vay; nợ quá hạn 191 triệu đồng. Đoàn thanh niên tổng dư nợ 70 tỷ 131 triệu đồng, với 1.774 hộ vay; nợ quá hạn 110 triệu đồng.

Phòng đã huy động được 19 tỷ 418 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, với 7.737 hộ.

Ông Phạm Quốc Du chia sẻ: Những năm qua, công tác quản lý, giải ngân các nguồn tín dụng chính sách của Phòng đạt hiệu quả cao; tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là có tình trạng một số hộ dân vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú làm cho công tác đối chiếu nợ không thực hiện được; đến thời hạn không có người trả nợ. Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nên tổng dư nợ dù có tăng nhưng chưa đạt như kì vọng… Thời gian tới Ban đại diện Hội đồng quản trị, Ban giám đốc sẽ tham mưu cho UBND huyện chuyển nguồn vốn chính sách huyện sang vốn của Phòng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, quá hạn. Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời xử lý các hành vi xâm tiêu, chiếm dụng vốn của ngân hàng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm trong dân để tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho Phòng vv…

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN