Phòng giao dịch ngân hàng CSXH Thuận An, 9 tháng giải ngân cho 2.330 lượt hộ nghèo vay 

30/10/2019 - 15:33

(LĐBD) - Ban kinh tế - Xã hội HĐND TX Thuận An vừa tổ chức đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Xã hội (CSXH) Thuận An, Bình Dương

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thuận An đã giải ngân cho 2.330 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với số tiền cho vay đạt 102,102 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 306,654 tỷ đồng, với 5.728 hộ vay, tăng 33,810 tỷ đồng – tăng 12,4% so với năm 2018, đạt gần 97% kế hoạch giao.

Nợ quá hạn còn tồn đọng 600 triệu đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thuộc nguồn vốn trung ương là 116,719 tỷ đồng, chiếm 38% tổng dư nợ; dư nợ các chương trình tín dụng thuộc nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách địa phương là 189,935 tỷ đồng, chiếm 62% tổng dư nợ.

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thuận An, 9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của đơn vị đạt mức cao so với bình quân toàn tỉnh, đáp ứng được phần lớn nhu cầu vay vốn của đối tượng chính sách trên địa bàn. Các chương trình tín dụng CSXH đã tạo được niềm tin của đông đảo người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng CSXH.

Công Danh – Minh Trí  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN