Phú Giáo: 100% Chi bộ, Đảng bộ tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020

20/07/2015 - 03:20

Chi bộ Phòng kinh tế huyện Phú Giáo và Chi bộ Công ty TNHH đầu tư cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam (VRG) vừa tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015- 2020. Như vậy đến nay, 100% Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kì 2015 – 2020.
Đảng bộ huyện Phú Giáo hiện có 46 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 2.510 đảng viên; trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở và 32 Chi bộ trực thuộc; có 6 Chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bưu Điện, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương, Khu nông nghiệp Công nghệ cao An Thái, Công ty TNHH đầu tư cơ sở hạ tầng cao su Việt Nam (VRG). Trong nhiệm kì 2010 - 2015, Đảng bộ huyện đã thành lập được 4 Chi, Đảng bộ; trong đó có 1 Đảng bộ Cơ sở Trung tâm y tế huyện và 3 Chi bộ trực thuộc.
Trong kỳ Đại hội này, Huyện ủy Phú Giáo đã chọn Đảng bộ Thị trấn Phước Vĩnh và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở. Trong 14 Đảng bộ trực thuộc, có 3 Đảng bộ đủ điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu gồm Đảng bộ Thị trấn Phước Vĩnh, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa, Đảng bộ xã An Bình và Đảng bộ xã Phước Hòa.

HOÀI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN