Phú Giáo đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc

10/03/2018 - 16:05

(LĐBD) - Phú Giáo và Bàu Bàng vừa được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là 2 huyện an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc.

Phú Giáo là huyện nông nghiệp, trong đó chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn và là định hướng trong mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Trong những năm qua, huyện luôn chú trọng xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, áp dụng kĩ thuật cao trong chăn nuôi.

Đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc

Ông Trần Minh Đức, Trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Phú Giáo cho biết: Tính đến cuối năm 2017, tổng đàn chăn nuôi của huyện đạt hơn 2,27 triệu con, bao gồm chăn nuôi nhỏ lẻ và chăn nuôi trang trại công nghệ cao. Dựa trên nội dung kế hoạch số 1174/KH-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng trên trâu, bò, heo và dịch tả heo tại tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 – 2020 và chương trình giám sát dịch bệnh đối với bệnh lở mồm, long móng và dịch tả trên heo của Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương, huyện đã thực hiện các giải pháp phù hợp để xây dựng, quản lý vùng an toàn dịch bệnh động vật; Ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2017 hiệu quả, theo quy định.

Trạm chăn nuôi và thú y huyện tập trung thanh, kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên quy mô diện rộng. Duy trì, tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra, xử phạt trong hoạt động kiểm dịch động vật, vận chuyển, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Tiêm phòng miễn phí Vaccine lở mồm, long móng, dịch tả tai xanh, cúm gia cầm. Việc tiêm phòng Vaccnice được thực hiện với tần suất 2 đợt/năm và các tháng 3,4 và 9,10; trong khoảng thời gian giữa các đợt tiêm phòng chính có tổ chức tiêm phòng bổ sung. Với tỷ lệ tiêm phòng đàn chăn nuôi đạt từ 90% trở lên; riêng năm 2017, tiêm phòng cho đàn chăn nuôi đạt 100% kế hoạch; thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y định kì đối với các trang trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ động vật và điểm kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn huyện....

Duy trì vùng an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc và đạt tiêu chuẩn vùng an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm

Anh Đặng Hữu Đức, một hộ chăn nuôi heo theo hướng an toàn dịch bệnh, tại xã Phước Sang cho biết: Huyện Phú Giáo được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với đàn gia súc là một thông tin vui và cực kì có ý nghĩa đối với những người chăn nuôi heo.

 Mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học của gia đình anh Đặng Hữu Đức

Bởi từ đây người tiêu dùng cả nước đều biết huyện Phú Giáo có sản phẩm gia súc an toàn dịch bệnh, ít có nguy cơ dịch bệnh, thu hút được đầu tư chăn nuôi và sản phẩm đưa ra thị trường có uy tín. Định hướng về chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện từ lâu đã được phổ biến, triển khai rộng rãi. Từ lâu trên địa bàn huyện đã hình thành những mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, chăn nuôi trại lạnh, công nghệ cao...Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cấp trên để những người chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh, anh Đức nói.

 Mô hình chăn nuôi heo của anh Lê Văn Tài, ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa

Ông Trần Minh Đức, Trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Phú Giáo cho biết: Ngành thú y huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền rộng rãi về xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ về giống. Khuyến khích chăn nuôi trang trại tập trung, an toàn sinh học. Kiểm soát triệt để việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa phương. Xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Tăng cường quản lý chợ, điểm thu gom, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở giết mô, điểm giết mổ.... …

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN