Phú Giáo: Giám sát các cơ sở chế biến thực phẩm và bếp ăn

26/06/2014 - 00:00

  Trưởng Ban kinh tế- xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Thị Kim Hương, cùng các thành viên Ban kinh tế- xã hội vừa tổchức đoàn giám sát hoạt động tại một số cơ sở chế biến thực phẩm, giết mổ gia cầm và bếp ăn các trường mầm non công
lập, ngoài công lập có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hòa.

  Tại buổi giám sát, đoàn đã ghi nhận và đóng góp với các chủ cơ sở một số nội dung trong hoạt động của đơn vị như giấy phép kinh doanh, việc tổ chức khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ theo quy định cho lao động, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ.

  Trên tinh thần đó, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Ban kinh tế- xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện yêu cầu các chủ cơ sở cần phải kịp thời khắc phục một số tồn tại mà đoàn đã phát hiện tại buổi giám sát như quy trình giết mổ, chế biến thực phẩm chưa thực sự đảm bảo an toàn vệ sinh; tem, nhãn mác xuất xứ hàng hóa chưa rõ ràng từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng; đến trách nhiệm của chính các cá nhân, đơn vị đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.
                                                                                                                                                         (HOÀI PHƯƠNG)
 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN