Phú Giáo tổ chức hội thi công tác Mặt trận lần thứ XIII, năm 2020

05/11/2020 - 08:25

(LĐBD) - Ngày 28-10, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo tổ chức Hội thi công tác Mặt trận, năm 2020. Có 11 đội thi đến từ 11 UBMTTQ Việt Nam xã – thị trấn trong huyện.

Các đội thi thi tự giới thiệu về những thành tựu của địa phương bằng các phương thức như ca múa nhạc, kịch ngắn, hò, vè, ngâm thơ...Thi trắc nghiệm, thi viết, thi thuyết trình, thi tiểu phẩm theo hình thức sân khấu hóa,  thi ứng xử, mỗi đội cử 5 thí sinh tham gia bốc tham trả lời câu hỏi ứng xử tình huống

Nội dung thi xoay quanh Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Về tình hình kinh tế xã hội huyện Phú Giáo; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì.

Mục đích cuộc thi vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN