Phụ nữ với "tuyến đường không rác"

20/09/2015 - 03:45


Cán bộ, hội viên Phụ nữ ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Phan Chu Trinh
do Hội LHPN Thị trấn tự quản

Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Giáo cho biết: Môi trường hiện nay là vấn đề nóng và bức xúc mà toàn nhân loại đang phải đối mặt; con người đã và đang tác động quá nhiều đến môi trường khiến tình trạng ô nhiễm môi trường sống, nhất là môi trường nông thôn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường có tác động rất lớn đến sức khỏe cũng như đời sống của con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Do đó, hành động để bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính bản thân của mỗi người. Trong đó phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Theo bà Phạm Thị Hồng Thắm cho biết: Trong vấn đề ô nhiễm trường phụ nữ là người gánh chịu hậu quả đầu tiên; nhưng đồng thời phụ nữ cũng là người tham gia vào việc quản lý các vấn đề môi trường cơ bản, cũng như hưởng lợi từ việc quản lý tốt các vấn đề môi trường trên địa bàn dân cư. Bởi phụ nữ là người sử dụng, tiếp cận, vừa là người giải quyết hàng ngày các vấn đề rác thải, nước  sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh gia đình, khu ấp. Thêm vào đó, qua khảo sát thực tế của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Giáo, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số tuyến đường ở khu, ấp xảy ra tình trạng vứt rác thải và xả nước sinh hoạt ra đường. Từ đó đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Một trong những nguyên nhân xảy ra thực trạng trên xuất phát từ nhận thức của người dân về môi trường còn rất hạn chế, ý thức tự bảo vệ môi trường và giữ gìn môi trường chưa thật sự trở thành thói quen trong cách sống và sinh hoạt cộng đồng của đại bộ phận dân cư. Chính vì vậy, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện phát động công trình “Tuyến đường không rác” nhằm thực hiện mô hình “3 sạch” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của phụ nữ.
Chị Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Linh cho biết: Công trình tuyến đường không rác thực sự là một công trình mang nhiều ý nghĩa xã hội lớn lao, nó không chỉ kêu gọi chị em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự trong lành của bầu không khí mà còn hướng đến kêu gọi cả cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường, tạo thành hành động chung trong nhận thức của mỗi người dân. Việc thực hiện công trình “Tuyến đường không rác” cũng chính là việc chung tay góp sức vào việc thực hiện chương trình xây dựng NTM mà Phụ nữ Phú Giáo nói chung, Phụ nữ An Linh nói riêng. Cùng chung suy nghĩ với chị Lê Thị Hiền, chị Trần Thị Ước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thái cho biết thêm: Thực hiện chương trình hành động của phụ nữ về việc phát động công trình tuyến đường không rác, Hội Phụ nữ xã An Thái đã phối hợp, lồng ghép với các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ  môi trường; bỡi bảo vệ  môi trường không phải là vấn đề của một người, một ngành, một tổ chức đoàn thể nào, mà là của toàn thể xã hội, chỉ có toàn thể xã hội cùng tham gia mới có thể giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn.
Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp là mục tiêu lớn mà công trình tuyến đường không rác do Hội LHPN nữ huyện Phú Giáo phát động. Từ ý nghĩa này, công trình tuyến đường không rác rất cần được cả xã hội quan tâm, hành động để nó mang giá trị và ý nghĩa lớn lao hơn cho tất cả mọi người dân.

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN