Phường An Thạnh giao 34 thanh niên thực hiện NVQS và 4 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an

19/03/2020 - 08:54

(LĐBD) - Phường An Thạnh- TP Thuận An- Bình Dương vừa tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Năm 2020, phường An Thạnh giao 34 thanh niên thực hiện NVQS và 4 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Hội đồng NVQS phường đã phát 38 lệnh NVSQ, trong đó có 1 đảng viên, 13 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, 9 thanh niên trình độ  trung cấp; 21 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

Trước đó, Hội đồng NVQS phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật NVQS cho các thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ khu phố, thanh niên và nhân dân.

Qua đó toàn phường có 130 thanh niên tham gia khám sức khỏe đạt 100%. Kết quả, đạt 48 thanh niên. Công tác bình cử, công khai được Hội đồng NVQS phường phổ biến trên hệ thống tin của phường, niêm yết danh sách tại trụ sở UBND phường, văn phòng các khu phố nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thể hiện tính công bằng ở địa phương.

Công tác 3 bình cử, 4 công khai từ phường đến khu phố được thực hiện 7 cuộc thu hút thanh niên, gia đình và nhân dân tham dự. Hội đồng NVQS phường còn tổ chức 7 đoàn thâm nhập các gia đình để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của thanh niên.

Công tác giao quân thực hiện đúng theo quy định.

          VĂN TIẾN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN