Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

23/12/2019 - 13:24

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 21.12.

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ hiếm có dân tộc nào trên thế giới phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, chủ quyền như dân tộc Việt Nam.

Nhưng trước những thế lực xâm lược hiếu chiến, hung bạo, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn nhiều lần, dân tộc Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành chiến tranh nhân dân để giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh PV

“Chúng ta vô cùng tự hào và bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, ý chí và quyết tâm sắt đá, đã xây nên bức tường thành của “Thế trận lòng dân” vững chắc. Đây chính là cội nguồn sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh PV

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh PV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

“Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân chiến đấu giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Đảng ta xác định rõ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh

Thủ tướng nêu rõ trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tác động sâu rộng đến nước ta. Để không ngừng tăng cường sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VGP

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trải qua biết bao cuộc đấu tranh chống xâm lược với rất nhiều mất mát, hy sinh to lớn, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khát vọng và hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Vì vậy, Thủ tướng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong thời bình của quốc phòng Việt Nam là tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

VƯƠNG TRẦN - Theo LĐO

https://laodong.vn/thoi-su/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tu-nhan-dan-ma-ra-vi-nhan-dan-ma-chien-dau-773631.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN