Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27:

Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch kinh phí công đoàn

27/12/2017 - 11:20

Sáng 26.12, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (khóa XI) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đại diện của một số ban Đảng đến dự.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
 

Phương thức thu kinh phí mới

Trong ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đã trình bày báo cáo về việc triển khai thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, xác định nguyên tắc là phương thức thu kinh phí mới mà không trái với quy định của pháp luật về thu kinh phí CĐ. Mục tiêu của phương thức này nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH T.Ư Đảng khóa XII: “Rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, nguồn kinh phí CĐ đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả”. Phương thức này còn giúp thực hiện tốt công tác quản lý số thu kinh phí CĐ, công khai minh bạch dữ liệu phải thu kinh phí CĐ tại các cấp CĐ, các đơn vị phải đóng kinh phí CĐ, từ đó hạn chế thất thu kinh phí CĐ; phân phối tự động lại cho các cấp CĐ, báo cáo tự động số thu, nộp cho các cấp.

Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai phương thức này. Theo đồng chí Trần Thị Ái Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - thu kinh phí CĐ qua một hệ thống ngân hàng có ý nghĩa tốt đẹp; triển khai phương thức này sẽ biết rõ ngay được DN nào nộp, DN nào không. Đồng chí Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - cũng bày tỏ đồng tình với chủ trương trên và cho rằng cần thiết căn cứ vào việc thu nộp kinh phí CĐ để xét thi đua khen thưởng. Một số vướng mắc từ thực tế khi triển khai phương thức này đã được đại diện Ban Tài chính, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - giải thích cụ thể.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - trình bày tờ trình về việc thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ trong đó bổ sung về phân phối nguồn kinh phí sử dụng các cấp CĐ, quy định tỉ trọng, nội dung chi tại CĐ cấp trên cơ sở. Đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày về quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch giai đoạn 2013-2018 và giai đoạn 2018-2023. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trên để hoàn thiện các văn bản. Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, đối với cơ cấu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, so với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ tới sẽ tăng số lượng ủy viên của CĐ cấp trên cơ sở, đặc biệt là đối với khu vực KCN-KCX; tăng thêm ủy viên là công nhân trực tiếp.

Bàn thảo nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27.12. Ngoài những nội dung trên, hội nghị sẽ bàn và quyết định theo thẩm quyền các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18.10.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN; báo cáo về những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Chỉ thị số 03/CT-ĐCT ngày 8.2.2017 của Đoàn Chủ tịch về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp, DN CĐ; dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; dự kiến phương án Chương trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình về tổ chức 12 sự kiện trước Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII năm 2018; tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch CĐ ngành, địa phương; hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 11; tờ trình Đề án phát động phong trào “Nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức”; sắp xếp lại các Cụm, Khối thi đua trực thuộc Tổng LĐLĐVN; kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; báo cáo kết quả thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; tờ trình về 10 sự kiện nổi bật của tổ chức CĐ năm 2017; tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018; đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII; công tác cán bộ.

Hội nghị còn cho ý kiến về những nội dung để trình Hội nghị Ban Chấp hành quyết định theo thẩm quyền: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tờ trình về chủ đề thảo luận tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; tờ trình về các nội dung của “Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế CĐ”; tờ trình về việc xin ý kiến vào “Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của CĐ các cấp nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

QUẾ CHI/Báo Lao động

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN