Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA

02/07/2020 - 07:49

Quốc hội vừa phê chuẩn 2 Hiệp định: Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA. Ảnh: VGP

2 Hiệp định trên được ký ngày 30.6.2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả và theo đúng lộ trình các cam kết của 2 hiệp định.

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 2 hiệp định; phê duyệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện 2 hiệp định; chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi thế mà hiệp định đem lại; xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định...

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn 2 hiệp định và thông báo thời điểm 2 hiệp định có hiệu lực với Việt Nam.

THEO CHINHPHU.VN

https://laodong.vn/thoi-su/quoc-hoi-phe-chuan-2-hiep-dinh-evfta-va-evipa-816570.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN