Quyết không để thất thu kinh phí công đoàn

10/03/2017 - 06:48

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh

 
Còn một số doanh nghiệp cố tình không đóng kinh phí Công đoàn
 
Vào ngày 10/2/2015, LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ký kết quy chế phối hợp, chỉ đạo 9/9 LĐLĐ huyện, thị, thành phố thực hiện việc ký kết quy chế phối hợp với các chi cục thuế huyện, thị, thành phố trong việc thu kinh phí Công đoàn. Nhiều doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn. Cụ thể năm 2015, trong 133 doanh nghiệp được kiểm tra thì số kinh phí Công đoàn đã nộp trên 34,4 tỷ đồng. Năm 2016, kiểm tra ở 338 doanh nghiệp thì số kinh phí Công đoàn đã nộp là 316 tỷ đồng, nhưng chưa nộp trên 65 tỷ đồng.
 
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Đình Khánh, còn một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn còn chây ỳ, cố tình không chấp hành quy định pháp luật về đóng kinh phí Công đoàn. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp “nhìn nhau” và đồng loạt không đóng kinh phí Công đoàn. Ông Nguyễn Đình Khánh cũng nhận định, công tác thu kinh phí Công đoàn chưa được thực hiện quyết liệt. Việc xác định quỹ tiền lương để làm căn cứ đóng kinh phí Công đoàn của các doanh nghiệp còn khó khăn do sự biến động về lao động... là những vấn đề ảnh hưởng việc thu kinh phí Công đoàn.
Đại diện của một số chi cục thuế cho biết, hàng năm số lượng các doanh nghiệp “được” kiểm tra chỉ khoảng 17%, do vậy chưa thể trực tiếp nhắc nhở các doanh nghiệp trong việc thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn.
 
Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp
 
Tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa diễn ra, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những nguyên nhân, đề ra các giải pháp để thực hiện thu kinh phí hiệu quả nhất, chống thất thu kinh phí công đoàn.
Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên cho biết, trong năm 2016, nhờ chủ động đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật như gửi thông báo, làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp và tăng cường phối hợp với chi Cục thuế thị xã Tân Uyên nên LĐLĐ thị xã Tân Uyên đã thu được trên 42 tỷ đồng kinh phí Công đoàn. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm doanh nghiệp không thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn.
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân cho biết: “Thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả hơn. Cần thường xuyên trao đổi thông tin trong đó có đánh giá, phân loại các doanh nghiệp đã chấp hành tốt, số doanh nghiệp chậm trích nộp, số doanh nghiệp có trích nhưng không nộp, số doanh nghiệp chưa trích nộp... để có căn cứ nhắc nhở, đôn đốc... Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, quyết liệt hơn trong việc thu kinh phí Công đoàn... Quyết tâm không để thất thu kinh phí Công đoàn”.
 
Ông Bùi Thanh Nhân nhắc lại: “Từ nguồn thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, tổ chức Công đoàn có điều kiện hơn để chăm lo cho ĐVCĐ, CNVCLĐ như Tổ chức chuyến xe Xuân nghĩa tình cho ĐVCĐ, CNLĐ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Công đoàn chủ trì và phối hợp tổ chức Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương, Khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao phục vụ CNLĐ, xây nhà trẻ cho con CNLĐ, Tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi của NLĐ...”
 
Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ năm 2013 quy định chi tiết về tài chính Công đoàn đã quy định: “Mức đóng kinh phí Công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH”. Đối tượng đóng kinh phí Công đoàn theo quy định tại khoản 2 điều 26 luật Công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan tổ chức doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức CĐCS.  
 
H.Văn
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN