Rà soát, công khai thủ tục hành chính: Tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức

10/10/2019 - 16:28

Trong 9 tháng năm 2019, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC), tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục, hồ sơ liên quan. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là ở các phường thuộc TP.Thủ Dầu Một.

Người dân xem biểu mẫu và các TTHC được công khai tại bộ phận “một cửa” UBND phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một

 Công khai, minh bạch TTHC

Nếu như ở phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một là đơn vị điển hình trong công tác rà soát, công khai TTHC thì các phường Phú Lợi, Phú Hòa, Phú Cường, Chánh Nghĩa là những đơn vị công khai rất tốt số điện thoại của bộ phận tiếp nhận kiến nghị, phản ánh. Tại bộ phận “một cửa” UBND phường Phú Lợi, người dân dễ dàng thấy các thủ tục được niêm yết công khai ngay tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Nếu không hiểu rõ thủ tục, người dân chỉ cần ra đứng xem bảng công khai thủ tục ngay trong văn phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đều có mẫu, hướng dẫn cách ghi rõ ràng trong biểu mẫu. Nhiều người dân làm TTHC tại phường Phú Lợi cho biết việc niêm yết công khai các biểu mẫu, trình tự giải quyết và thành phần hồ sơ trên từng lĩnh vực đã nâng tính hiệu quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Tại phường Chánh Nghĩa, phường Phú Cường, công tác rà soát, công khai TTHC cũng được thực hiện khá tốt. Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND phường Phú Cường, cho biết UBND phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, công khai TTHC. Các bảng niêm yết công khai tại phường và các văn phòng khu phố thường xuyên được cập nhật các thủ tục mới về TTHC để công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác nắm rõ về trình tự, thủ tục các loại hồ sơ.

Tại phường Chánh Nghĩa, công tác niêm yết công khai TTHC được thực hiện khá tốt, nhiều thông tin thủ tục liên quan đến đời sống dân sinh luôn được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” của phường, tạo nhiều điều kiện cho người dân tìm hiểu thông tin TTHC để thực hiện các thành phần hồ sơ yêu cầu trong giải quyết TTHC.

Không chỉ riêng tại các phường của TP.Thủ Dầu Một mà tại các phường của TX.Thuận An, việc rà soát, công khai TTHC luôn được chú trọng. Tại bảng niêm yết của UBND phường Hưng Định (TX. Thuận An) đã công khai 124 thủ tục thuộc 34 lĩnh vực thẩm quyền giải quyết. Các thủ tục này được UBND phường công khai trên các bảng thông tin niêm yết tại bộ phận “một cửa”, trong đó nhiều văn bản nêu rõ các quy định về phí, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại hồ sơ theo quy định. Ngoài việc rà soát, công khai TTHC rõ ràng, số điện thoại của lãnh đạo cũng được công khai. Đây là đặc điểm tạo niềm tin trong nhân dân để tiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tăng cường rà soát, công khai

Đây cũng là chỉ đạo của Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh. Theo đánh giá của Phòng Kiểm soát TTHC, trong 91 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, hầu hết đều thực hiện tốt công tác rà soát, công khai TTHC. Tuy nhiên, một số địa phương cũng chưa thực hiện tốt công tác này. Cụ thể, tại một số nơi, nhiều bản công khai TTHC còn cũ kỹ không rõ ràng để giúp người dân đọc và tiếp cận các TTHC. Công tác rà soát TTHC tại một số nơi cấp xã thực hiện chưa hiệu quả. Phòng Kiểm soát TTHC đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nêu rõ mục đích, ý nghĩa trong việc rà soát, công khai TTHC sẽ giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần chung vào công tác cải cách TTHC chung của tỉnh.

Trong Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ kiểm soát, công khai TTHC. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải luôn xác định công tác rà soát, công khai TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC nên phải luôn được lãnh đạo các địa phương chú trọng. Lãnh đạo các địa phương cần chú ý đến việc rà soát, công khai TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện giải quyết TTHC tại đơn vị; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh. Trong đó, các địa phương cần quan tâm việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, công bố TTHC mới theo quy định; chú trọng công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC…

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 3.835.029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

HỒ VĂN - Theo Báo Bình Dương

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN