Rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên: Một việc làm cần thiết

24/06/2019 - 10:17

(LĐBD) - Trong những năm qua, trong xã hội đã có những dư luận cho rằng số lượng đảng viên hiện nay đông nhưng không mạnh. Đảng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này. Vì vậy, ngày 21 tháng 01 năm 2919, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 28- CT/TW “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”. Đây là Chỉ thị nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của dư luận hiện nay.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ảnh Kiều Phong (SGGP)

Đối với mỗi tổ chức, chất lượng thành viên luôn là điều mấu chốt tạo nên chất lượng tổ chức. Có lẽ vì vậy mà trong suốt quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng số lượng cũng quan trọng, nhưng chất lượng mới quan trọng nhất. Còn nhớ, năm 1945, toàn đảng mới chỉ có 5.000 đảng viên những đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân. Trong những năm qua, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là từ khi toàn Đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, đã có rất nhiều đảng viên của Đảng bị xử lý kỷ luật. Công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khởi xướng đã và đang thực hiện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của dư luận nhân dân. Rất nhiều cán bộ, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị đã bị ra tòa. Nhân dân mong mỏi và kỳ vọng, đặt niềm tin vào công cuộc này của Đảng. Tất nhiên, chúng ta đều biết, tất cả các cán bộ trong chính quyền, nhất là những cán bộ cao cấp đều là người của Đảng. Vì vậy, vấn đề là cần một quyết sách đúng đắn để chặn từ gốc tệ nạn tham nhũng, loại bỏ ngay từ đầu những cán bộ đảng viên thấp kém về đạo đức, phẩm chất và năng lực công tác. Và Chỉ thị sàng lọc đảng viên ra đời chính là điều mà nhân dân mong đợi từ lâu, như một công cụ để để chỉnh đốn Đảng. Việc sàng lọc để đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng là công việc thường xuyên từ khi Đảng ra đời đến nay. Đặc biệt, Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong kết nạp đảng viên, không chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng, cùng với đó, loại những nhân tố không còn xứng đáng ra khỏi đội ngũ. Song, vấn đề đặt ra là đảng viên như thế nào sẽ bị sàng lọc, làm sao để việc rà soát, sàng lọc lần này thực sự hiệu quả? Đây không phải là vấn đề dễ dàng. Chúng ta đều biết, một trong những nguyên nhân khiến số lượng đảng viên tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đảm bảo là do “công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng. Việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra nhiều nơi...”.  Tại sao lại xảy ra tình trạng bất cập đó? Ngoài sự buông lỏng tiêu chuẩn người vào Đảng trong việc xem xét kết nạp thì việc chạy theo số lượng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến số lượng đảng viên tăng nhưng chất lượng lại giảm. Khi các tổ chức Đảng chạy theo số lượng, chạy theo thành tích chắc chắn tiêu chuẩn kết nạp Đảng bị hạ thấp và do đó có khả năng sẽ để lọt những người không xứng đáng, những người cơ hội vào Đảng.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên tốt”. Chất lượng đội ngũ đảng viên sẽ quyết định chất lượng của Đảng. Vì vậy, một trong những nội dung mà Chỉ thị 28 yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc là: “Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị”. 
Hy vọng rằng, với việc thực hiện tốt Chỉ thị 28, Đảng ta không những loại trừ được những người không xứng đáng ra khỏi Đảng mà còn kết nạp được một đội ngũ đảng viên thật sự xứng đáng.

Ths. Nguyễn Ngọc Xuân /(Trưởng BTC Huyện ủy Cần Giờ, TPHCM)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN