Sản phẩm nghiên cứu khoa học của tỉnh BD có hàm lượng chất xám chưa cao

24/05/2017 - 08:22

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 
Việc đóng góp của KHCN vào tăng trưởng kinh tế được đánh giá thông qua chỉ số tăng năng suất tổng hợp (TFP), phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất, tăng hiệu quả do thay đổi công nghệ, trình độ nhân công, trình độ quản lý... Theo tính toán của Cục Thống kê tỉnh BD, chỉ số TFP năm 2010 là 15,65%, đến năm 2012 đạt 29,90% và năm 2016 đạt 33,70%. Đóng góp TFP không hề nhỏ vào GDP của tỉnh, bình quân giai đoạn 2010-2016 TFP đạt 28,11%.
 
Tuy nhiên, sản phẩm của nghiên cứu khoa học của tỉnh có hàm lượng chất xám chưa cao, việc gắn kết nghiên cứu, ứng dụng với sản xuất, kinh doanh chưa rộng rãi. Mặt khác chưa huy động được nguồn lực của xã hội tham gia vào quá trình xã hội hóa các hoạt động KHCN…
Từ thực tế trên, Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động KHCN ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Trong đó nhấn mạnh đến mô hình 3 nhà gồm: Nhà nước- Nhà trường- Nhà doanh nghiệp. Các trường đại học là nguồn cung cấp công nghệ, nguồn nhân lực và kiến thức, cung cấp những ý tưởng mới cho các doanh nghiệp, dùng khả năng nghiên cứu và giảng dạy của mình để tạo thành các doanh nghiệp mới…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu còn được Viện Chiến lược và Chính sách KHCN (Bộ KHCN), Công ty TNHH Minh Long I, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ nhiều thông tin về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, vai trò của KHCN trong đổi mới sáng tạo…
 
Nguyễn Thảo 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN