Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: Đổi thay ở công đoàn cao su Dầu Tiếng

03/06/2014 - 02:47

Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo gương Bác

Xác định “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức HồChíMinh” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong những năm qua Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên xuống cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, CNLĐ thông qua các cuộc họp công nhân; tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên Đài truyền thanh công ty, chiếu phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền qua báo chí cấp phát đến cấp tổ; tổ chức xe tuyên truyền lưu động trong các khu dân cư ở 11 nông trường… Bên cạnh đó công ty cũng xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…


Công nhân hăng say lao động sản xuất

Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nguyễn Văn Hải cho biêt: “Trong năm 2011, công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2012, triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” từ công ty đến cơ sở. Xem đĩa ghi hình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp do giáo sư Hoàng Chí Bảo- Chuyên viên cao cấp Hội đồng lý luận Trung ương trình bày, với gần 10.000 lượt người tham gia. Năm 2013, với việc triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được triển khai từ công ty đến cơ sở với trên 89 cuộc thu hút 9.806 lượt người tham gia”.

Kết quả trong 3 năm qua, toàn công ty tổ chức triển khai học tập được 271 buổi với 29.515 lượt cán bộ đảng viên và ĐVCĐ tham gia học tập.

Động lực để phát triển

Trong 3 năm qua, tập thể cán bộ, ĐVCĐ trong toàn công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, ĐVCĐ đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm được nâng cao, tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng và phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian quy định. Kết quả có 14.025 lượt công nhân khai thác và 319 tập thể tổ được tuyên dương khen thưởng. Đã có 241 tập thể và 603 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công đoàn công ty đã được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng. Công ty đã tích cực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ, xây tặng 60 căn nhà Mái ấm Công đoàn, duy trì hoạt động hệ thống bệnh viện và trường mầm non từ công ty đến nông trường; làm tốt công xã hội ở địa phương như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ chương trình “nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” và các hoạt động xã hội từ thiện khác.

Trong năm 2014, tập thể cán bộ CNLĐ công ty tiếp tục nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức công đoàn, của mỗi cán bộ CNLĐ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng và phong trào thi đua nước rút, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN