Sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 290 của Bộ chính trị và QĐ 1370 của Tỉnh ủy Bình Dương

07/07/2015 - 09:09

Thực hiện Quyết định 290 của Bộ chính trị và Quyết định 1370 của Tỉnh ủy Bình Dương, Ban thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định 163 “Về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện”. Trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy đã tổ chức thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 290 và 1370 ở các xã An Long, Phước Hòa, An Thái, Vĩnh Hòa, Tân Long, Tam Lập và Thị trấn Phước Vĩnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, công tác tôn giáo, dân tộc và Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niê thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 8B của Hội nghị TW8, khóa X về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”...  Qua đó đã kịp thời điều chỉnh những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương.
HĐND huyện đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, thẩm tra đối với các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn trên các lĩnh vực thực hiện NQ của HĐND, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng; tài nguyên môi trường; giảm nghèo, việc làm; xây dựng cơ bản; khám chữa bệnh cho nhân dân...
Qua 5 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị và 1370 của Tỉnh ủy Bình Dương. Đến nay Phú Giáo đã đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 92%. Hệ thống chính trị địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

HOÀI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN