Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

17/04/2020 - 20:37

(LĐBD) - Cách đây 45 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất). Cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã hoàn toàn thắng lợi vẻ vang, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập cho Nhân dân

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Thắng lợi oanh liệt đó đồng thời kết thúc vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc kéo dài suốt 30 năm đấu tranh chống xâm lược ngoan cường, bền bỉ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Để tiến tới đỉnh cao thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua cuộc trường chinh với muôn vàn hy sinh, gian khổ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, nên Đảng ta đã phát huy cao nhất sức sáng tạo, trí tuệ tập thể, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. Đường lối cách mạng đó là: Tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng ở hai miền: Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở miền Bắc, nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH. Cùng với việc định ra đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã có những chủ trương, sách lược phù hợp và có sự chỉ đạo chiến lược sắc bén, tài tình để đánh bại địch từng bước, phát triển lực lượng của ta, tạo bước ngoặt làm chuyển biến cục diện chiến trường, rồi nắm chắc thời cơ, đánh đòn quyết định, giành thắng lợi trọn vẹn.

Hạ tầng giao thông tỉnh Bình Dương được đầu tư xây dựng hiện đại, kết nối thông thương - Ảnh Xuân Thi

Vai trò hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện ở sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; từ đó tạo ra chất keo gắn bó toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và kết thành một khối vững chắc, rộng khắp, không gì phá vỡ nổi. Trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, nhờ đoàn kết, nhất trí cao độ, Đảng ta đã đưa ra được những quyết định cực kỳ sáng suốt và chính xác: Phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước; so sánh lực lượng địch - ta; xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược chính xác để mở cuộc Tổng tiến công chiến lược, đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất. Việc đưa ra những quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tài thao lược, trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời của Đảng. Đó không phải là sản phẩm của tư duy, ý chí của một cá nhân, mà của cả tập thể lãnh đạo, bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Đó cũng là ý chí của toàn dân tộc, bắt nguồn từ sự đoàn kết cao độ của cả một dân tộc, tạo bước ngoặt mang tính lịch sử để nhân dân ta đi đến kết thúc chiến tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Chiến thắng 30/4 cho thấy sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là vô cùng quan trọng. Ngay cả trong thời bình chúng ta cũng không được lơ là với nhiệm vụ ấy. Vì vậy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng với tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thì phải tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, thực hiện đúng chủ trương của Đảng là xây dựng đi đôi với bảo vệ.  Đại thắng mùa Xuân 1975,  là thành quả vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mãi mãi là bài học có giá trị to lớn và sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam. Những bài học từ chiến thắng, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hiện nay và mai sau. Đại đoàn kết vốn là truyền thống văn hóa của người Việt Nam, được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Bài học đó sẽ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vận dụng sáng tạo trong xây dựng đất nước, trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, vững chắc trên những tầm cao mới.

HUỲNH THỦY (TH)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN